Все по-често посещаваме театри и музеи

Една пета от посещенията в музеите са осъществени в дните със свободен вход

Автор: Божидара Иванова

Към края на 2013 г. в страната ни действат 187 музея, сочат данни на НСИ. През изминалата година посещенията в музеите в страната ни са 4644 хил., което е ръст от 13.1% сравнение с 2012 г. Увеличават се и посещенията в художествените галерии, които през март 2013 г. са посетени от 508 хил. лица, или с 21 хил. повече спрямо предходната година.

Според данните на НСИ една пета от посещенията (879 хил. души) са осъществени в дните със свободен вход. През 2013 г. продължава трайната тенденция на намаляване на посещенията в музеите от чужденци.

42 801 лв. са общите приходи на музеите през 2014 г., което е увеличение със 7.6% спрямо предходната година. Приходите от посещения са 7212 хил., или 16.8% от общите приходи на музеите. Персоналът, работещ в музеите ни през 2013 г. е 2860, което е с около 6% в сравнение с 2012 г.

В страната действат 75 театъра, в които през 2013 г. са организирани 14 463 представления, посетени от 2178 хил. зрители. Увеличава се и средният брой посетители на едно представление от 145 през 2012 г. на 150 души през 2013 г.

Най-голям е делът на драматичните театри - 36, или 48%. През изминалата година в тях са представени 5970 спектакъла, което е намаление с 3.6% спрямо 2012 г. Делът на куклените представления се увеличава с 4.7%, а драматично-куклените намаляват с 2.3%. Приходите от театрите през 2013 г. са 68 798 лв., като 14 478 от тях са приходи и от участия и турнета в страната и чужбина.

През 2013 г. регистрираните читатели в библиотеките у нас са 215 хил., което е с 3.6% по-малко в сравнение с 2012 г. Междувременно посещенията в библиотеките се увеличават с 3.9%, а общият библиотечен фонд на един читател в тези библиотеки остава непроменен - 29 броя.

Коментари: 0