Втори опит за приватизация на ВМЗ-Сопот

Срокът за подаване на обвързващи оферти е до 15.00 часа на 185-ия ден от датата на обнародване на решението в Държавен вестник

240 ~ 1 мин. четене

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) стартира нова процедурата за приватизацията на „Вазовски машиностроителни заводи“ (ВМЗ) ЕАД. Това става ясно от сайта на агенцията.

АПСК посочва, че стартира публично оповестен конкурс на един етап за продажбата на 118 млн. броя акции, представляващи 100% от капитала на дружеството. Конкурсната документация, която не съдържа информационния меморандум на дружеството, може да се закупува в срок от 20-я до 40-я ден от датата на обнародване на решението в Държавен вестник (ДВ).

Срокът за подаване на обвързващи оферти е до 15.00 часа на 185-ия ден от датата на обнародване на решението в ДВ, а депозитът за участие е в размер на 1 млн. лв. До участие в конкурсната процедура не се допускат, офшорни дружества, консорциуми, лица, които са в ликвидация, лица обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност, както и лица осъдени за банкрут.

Информационният меморандум ще бъде предоставен на лица, закупили конкурсна документация, подписали декларация за неразгласяване на информация и, които отговарят на следните предварителни квалификационни изисквания. Право да получат сертификат за регистрация имат само онези, които отговарят или на предварителните квалификационни изисквания за стратегически инвеститор, или на условията за консорциум.

Подкрепи Economic.bg