Започна приемът на документи за модернизация на биостопанствата

До 12 юли в Областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие" ще се приемат заявленията на биопроизводителите

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

От днес, 1 юли, започва приемът на заявления на биопроизводители по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства". До 12 юли земеделските стопани ще могат да подават документи в Областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие". Отделеният бюджет е 2 200 000 евро.

Биопроизводителите трябва да имат подадени заявления за подпомагане по мярка 214 "Агроекологични плащания", подмярка "Биологично земеделие", а поетият от тях агроекологичен ангажимент не трябва да е прекратяван.

С проекти могат да кандидатстват и стопани, които вече притежават сертификат за биологично производство, с изключение на производителите на зърнено-житни, маслодайни и фуражни култури.

Фермерите не могат да кандидатстват едновременно по този прием и по вече обявения по мярка 121, който продължава от 24 юни до 5 юли, припомнят от ДФЗ.

Коментари: 0