Земеделският фонд субсидира над 78 хил. стопани

Точният размер на финансовата помощ е 60 млн. 752 хил. лв

Автор: Силвия Георгиева

Допълнителните субсидии ще бъдат налични по банковите сметки на 78 177 земеделски стопани на 30 април 2013 г. Плащането се извършва на база на актуализирания от Министерство на земеделието и храните (МЗХ) слой „Допустими за подпомагане площи“ в системата за идентификация на земеделските парцели, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ).

Освен на стопаните със застъпвания и с промени в допустимите площи, ДФЗ изплаща допълнителни средства и на всички останали кандидати, получили субсидии по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) през февруари поради преизчисления на ставката за подпомагане. Заради ръста в декларираните площи през 2012 г., предходната субсидия по СЕПП беше със ставка 25.63 лв. на декар.

От ДФЗ отбелязват, че са отразени жалбите, подадените от кандидатите през януари и февруари, както и предоставените документи за право на ползване на земеделските земи, в случай на установени застъпвания. Точният размер на финансовата помощ е 60 млн. 752 хил. лв.

След окончателните изчисления финалната ставка е 26,44 лв. на декар, с което общо изплатените за 2012 г. средства по СЕПП възлизат на близо 904 млн. лева.

Коментари: 0