А1 предлага IoT услуга за контрол на качеството на въздуха

Станциите засичат наличието на фини прахови частици, азотен диоксид (NO2), въглероден окис (CO), серен диоксид (SO2), озон (O3)

А1 предлага IoT услуга за контрол на качеството на въздуха

Снимка: А1

Автор: А1

А1 продължава да развива портфолиото си от услуги в сферата на „Интернета на нещата“ и да предоставя решения на реалните проблеми на публичните институции, бизнеса и потребителите. Високотехнологичната услуга на А1 за контрол на качеството на въздуха в реално време е насочена да подкрепя общини и индустриални организации в борбата за по-чист въздух. Тя е базирана на технологичния стандарт Narrowband-IoT (NB-IoT), който позволява множество умни устройства да комуникират помежду си в реално време.

Услугата на А1 за мониторинг на качеството на атмосферния въздух става все по-актуална със старта на отоплителния сезон у нас, когато в атмосферата се отделят допълнителни замърсители. Качеството на въздуха продължава да е най-голямата екологична заплаха за здравето в Европа, според доклад на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС). Данните в него показват, че в рамките на ЕС всяка година има над 400 000 случая на преждевременна смърт поради замърсяване на въздуха.

Платформата предоставя облачно софтуерно решение, което автоматично събира сензорните данни, предадени в реално време, и осигурява визуализация с графични и цифрови изгледи на измерените стойности за всеки вид газ и частици за определен период. За улеснение на представителите на общините визуализацията е цветно кодирана, за да позволи на потребителите бързо да разберат текущото състояние на различните параметри за качеството на въздуха и общата текуща стойност на индекса за качеството на въздуха (AQI) в течение на деня. Историята на данните се съхранява и може да се използва за генериране на анализи. Освен това, местоположението на станцията за мониторинг на качеството на въздуха може да се види чрез Google Maps. Визуализацията е достъпна и в движение - чрез web приложение или мобилно приложение (IOS / Android). Платформата осигурява лесна настройка и възможности за индивидуализация на аларми.

По този начин услугата на А1 предава комбиниран анализ за качеството на въздуха в различните части на града, където е внедрена. Тя измерва основните параметри, които формират индекса за качество на въздуха, дефиниран от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) и Американската агенция за опазване на околната среда (ААООС). Важно предимство на системата е, че тя може да оперира автономно, без да бъде свързана към електропреносната мрежа, като същевременно е модулна, лесна за инсталация, поддръжка и обслужване. Цялостното решение включва мрежа от станции, разположена в множество точки в града, която предава данни в реално време, които са необходими за подобряване на качеството на въздуха. Решението издържа на всякакви метеорологични условия.

Така системата позволява на представителите на общините да вземат бързи и ефективни решения чрез непрекъснат мониторинг на въздуха за замърсяване, прахови частици и вредни емисии. Станциите, включени в системата, могат да проследяват параметри като азотен диоксид (NO2), въглероден окис (CO), серен диоксид (SO2), озон (O3), фини прахови частици. Същевременно апаратурата осигурява измерване на температура, влажност и налягането на атмосферния въздух.

Решението е част от портфолиото от технологични решения на А1 в сферата на „Интернета на нещата“, като интелигентното видеонаблюдение, мониторинг на потреблението на минерална вода, мониторинг на консумацията на вода в индустриални мащаби, управление на отпадъци, интелигентно осветление и умно паркиране. При тях А1 залага на технологичния стандарт Narrowband-IoT (NB-IoT) заради множеството му предимства - по-добро покритие, по-дълъг живот на батериите (до 5 години), оптимизиран пренос на данни и висока сигурност на връзката. За разлика от другите стандарти за изграждане на мрежи от типа „Интернет на нещата“ (IoT) като LoRA, използваният от А1 стандарт NB-IoT позволява изграждане на мрежа от голям брой смарт устройства, които обменят информация помежду си в реално време.

Коментари: 0