Агенция по кадастър синхронизира описанието на сградите с европейските страни

Гражданите и бизнесът вече ще могат да разглеждат и свалят актуални данни и изображения на българския сграден фонд според международните изисквания

Агенция по кадастър синхронизира описанието на сградите с европейските страни
948 ~ 1 мин. четене
Агенция по география кадастър и геодезия реализира проект по актуализиране на метаданни съгласно изискванията на директива 2007/2/ЕО за изграждане на инфраструктура на пространствени данни (INSPIRE) и закона за достъп до пространствените данни. 

Според проекта, АГКК приведе в съответствие с европейските изисквания характеристики, използвани при описание на сгради и инфраструктура за всички административни единици в границите на кадастъра. 

Инж. Виолета Коритарова, директор на АГКК, отбеляза: „Нововъведенията в АГКК не само ще синхронизират кадастралните данни в България с най-модерните тенденции в ЕС, но и ще обогатят информация за сградите в България – резултат, който в бъдеще ще позволи на граждани и бизнес да ползват по-богати и точни услуги. Граждани, бизнес, специалисти и администрация вече ще могат разглеждат и свалят актуални данни и изображения на българския сграден фонд според международните изисквания.“

Осигуреният достъп до геопространствени данни и услуги спомага за обединяване на пространствена информация за реализиране на общностната политика за околната среда. 


Подкрепи Economic.bg