Работната среда и заплатите са най-важни за работниците

АИКБ призовава за спешни мерки на пазар на труда, в противен случай ключови сектори ще останат без хора

Работната среда и заплатите са най-важни за работниците
2549 ~ 3 мин. четене

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), въз основа на изследвания в множество предприятия от различни сектори, изведе факторите, които влияят на привлекателността на една професия. Това са работната среда, заплатите, непаричните материални стимули, нивото на стрес, престижът, перспективите за развитие, вложените време и средства за овладяване и поддържане на професията.

Тези фактори са разделени в три групи фактори – основни, подкрепящи и допълващи, за които работодателите трябва да предприемат съответните мерки. Основните фактори имат над 75% тежест, като в зависимост от професията в тях влизат: осигуряването на социални придобивки, размер на трудовото възнаграждение, допълнителни възнаграждения, социални осигуровки, осигуряване на обучение и допълнителна квалификация и други. Тези фактори определено могат да бъдат считани за ключови, а тяхното прилагане в процеса на търсене на работна сила гарантира успех при привличането и задържането на работа на кадри. Прилагането им може да се осъществи, без да е изключително скъпо за предприятието, но дава ясен сигнал към заетите в него лица, че техните интереси и потребности са взети присърце и за тях се мисли.

Сред подкрепящите фактори, които са с относителна значимост между 50 и 75%, са: възможност за работа в голяма компания, реализация в чужбина, работа с модерни технологии и техника и др. Тяхното прилагане няма да води априори до наемане на работници и служители, но въпреки това ще влияе много силно върху мотивацията на лицата, които биха се явили за заемане на позицията, която да доведе до позитивно решение в полза на предприятието

Сред допълващите фактори, чиято тежест е под 50%, фигурират: близост на работното място, осигуряване на транспорт, липса на работа с удължено работно време или в почивни дни, поддържането на професионалното ниво да не изисква сериозни разходи и др. Ако бъдат приложени, няма да имат нито решаваща значимост, но могат да изиграят допълваща роля при взимането на решение от страна хората, търсещи работа.

Председателят на АИКБ Васил Велев подчерта, че някои професии са от ключово значение за българската икономика, а същевременно малко хора кандидатстват за работа по тях. Именно затова работодателската организация предложи стратегии за справянето с този проблем. Въпросните стратегии включват конкретни инструменти и мерки за повишаване на привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори.

Става въпрос за 16 професии в секторите „Машиностроене”, „Електротехника”, „Транспорт и спедиция” и „Здравеопазване”. „Основната ни цел е да предложим стратегии за преодоляване на дисбаланса в търсенето и предлагането на работна сила във важни за българската икономика браншове и професии. Желанието ни е да дискутираме широко разработените модули и да ги прецизираме така, че да бъдат лесно приложими в практиката  на предприятията, на институциите на пазара на труда и на фирми за управление и подбор на персонал”, обясни Велев.

Той подчерта, че ако не се предприемат веднага мерки, съвсем скоро ключови сектори на българската икономика със сравнителни предимства и много добро представяне ще останат без кадри и ще са изправени пред опасността да изчезнат.

Зам.-министърът на труда Зорница Русинова посочи, че почти няма работодатели в страната, които да не посочват като основен проблем липсата на кадри. „В последната една година безработица е под 5.5%, но в страната ни има професии, при които търсенето на работници и служители е задоволено едва наполовина“, каза тя.

По думите ѝ идеите на работодателската организация ще послужат като база за разработването на стратегия, чрез която да се преодолее дисбалансът между търсене и предлагане на работа и ключовите за България сектори да бъдат снабдени с квалифицирана работна ръка.

Стратегиите са разработени според спецификата на всеки един от браншовете, като предлагат конкретни идеи и мерки за въздействие с оглед повишаване на привлекателността и привличане и задържане на кадри за основните в тях професии. При изготвянето им са взети предвид характера на труда, производствените процеси и изискванията към квалификационните характеристики.

Според Десислава Николова, главен икономист на Института за пазарна икономика (ИПИ) привлекателността на професиите минава през кариерното развитие, както на децата, така и на техните родители. „Кариерното развитие трябва да започне още от детската градина. А впоследствие в професионалното образование задължително трябва да бъде въведено дуалното обучение. Децата трябва да имат възможност да се докоснат до компаниите и предприятията в техния регион. Бизнесът задължително трябва да бъде привлечен в образованието“, коментира Николова.

Подкрепи Economic.bg