Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ вече се търгува на БФБ

Размерът на емисията е 650 000 лв.

Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ вече се търгува на БФБ
Днес г-н Ивайло Мишев, представител за България на Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ, откри борсовата сесия на БФБ-София и отбеляза началото на търговията с емисия акции на дружеството.

Размерът на емисията е 650 000 лева и съответства на броя акции, като всяка акция е с номинална стойност 1 /един/ лев. Предстои в най-скоро време и увеличение на капитала до общо 30 млн. лв. Книжата на Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ се търгуват под борсов код 28R. 

Учредител и основен акционер на Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ е естонската компания Арко Вара АС, която е публична компания в Естония и присъства на българския пазар на имоти от 2006 г. С набраните средства Фондът ще инвестира в големи проекти, със 100 и повече жилищни единици всеки, изискващи поне 5 милиона евро собствен капитал. 

„В резултат на раздвижването на пазара на недвижими имоти през изминалата година, наблюдаваме и засилен инвеститорски интерес в сектора. Логично идва и листването на Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ, които ние днес приветстваме на Борсата. Убедени сме, че капиталовият пазар дава отлична възможност за привличане на средства за инвестиции в недвижими имоти и ще сме свидетели и на следващи листвания от сектора“, каза г-н Васил Големански, изпълнителен директор на БФБ-София. 

Към момента дружествата със специална инвестиционна цел от сектора на недвижимите имоти, които се търгуват на Основен Пазар на БФБ-София са 14, с пазарна капитализация над половин милиард лева. 
Коментари: 0