България остава лидер по брой хора, застрашени от бедност

Техният дял в страната обаче за 10 години е намалял с 6 процентни пункта

България остава лидер по брой хора, застрашени от бедност
В България има повече хора, застрашени да изпаднат в бедност, отколкото в която и да е друга страна членка на ЕС и така страната ни остава лидер в това отношение, сочат данните от Европейската статистическа служба (Eurostat). Средният процент европейски граждани, които живеят в риск от бедност и социално изключване е 22.5%. През 2017 г. в България техният дял е бил 39%.

Въпреки лошото положение на страната ни процентът хора, застрашени от бедност, е с 6 пункта по-нисък, отколкото е бил през 2008 г. В ЕС като цяло също е отчетен спад – от 3.4 млн. преди 10 години на 2.8 млн. през миналата година.

Анализът на Eurostat, който е по повод Международния ден за изкореняване на бедността, показва също, че през 2008 г. в България годишният среден разполагаем доход на едно лице след социални вноски е бил 4247 лв., докато през 2017 г. сумата е достигнала 7022 лв.

Същевременно е нараснал и прагът, при който се счита, че един човек е в риск от бедност. За самотните хора през 2008 г. той е бил 2548 лв., докато през миналата година е достигнал 4213 лв. За домакинствата с две деца над 14-годишна възраст преди десет години прагът е бил 5351 лв., а през 2017 г. е стигнал 8848 лв.
Коментари: 0