България подписа промени във финансирането на европейските партии

Промените целят да станат по-видими връзките между националните и европейските политически движения

България подписа промени във финансирането на европейските партии

Финансирането на европейските партии вече ще е пропорционално на подкрепата, която получават на изборите. Също така физически лица нямат да имат право да създават политически партии.

Това е заложено в подписания от министъра на българското Европредседателство Лиляна Павлова и председателя на Европейския парламент Антонио Таяни Регламент за статута и финансирането на европейските политически партии и фондации. Подписването се състоя днес в Брюксел.

„Основната цел на този Регламент е прозрачност и защита на финансовите интереси на ЕС. Тази реформа е важна и навременна. Тя ще гарантира, че средствата на ЕС отиват за европейски политически партии с политическа програма, съответстваща на потребностите и очакванията на европейските граждани”, каза Павлова.

Тя добави, че промените целят да станат по-видими връзките между националните и европейските политически партии, както и за ограничаване на възможността за регистриране на временни субекти с цел единствено да получат финансиране от ЕС.

В бъдеще европейските политически партии ще могат да получават средства, само ако страните-членки на ЕС покажат логото и програмата на европейската партия на своите уебсайтове.

Приемането на Регламента беше приоритет в програмата на Българското председателство, предвид предстоящите през 2019 година избори за Европейски парламент и предвид факта, че новите правила трябва да влязат в сила преди 30 юни 2018 - датата, от която европейските политически партии могат да кандидатстват за финансиране за следващата финансова година.

Финансирането за текущата 2018 година няма да бъде засегнато от новите правила. За да получат средства от ЕС за 2019 г. обаче, страните, партиите и фондациите ще трябва да се съобразят с промените в Регламента. Новият регламент ще влезе в сила на следващия ден след публикуването му в официалния вестник на ЕС.

Коментари: 0