България вече е член на изпълнителния съвет на ЮНЕСКО

Този съвет обсъжда и дава препоръки по програмата на организацията, както и по бюджета ѝ

България вече е член на изпълнителния съвет на ЮНЕСКО

България  е избрана за член на изпълнителния съвет на ЮНЕСКО за периода 2017-2021 г., става ясно от прессъобщение от организацията. Кандидатурата на страната ни беше подкрепена от мнозинство – 168 гласа от общо 184 участвали във вота държави.

Изпълнителният съвет се състои от 58 държави членки и се избира от Генералната конференция. Той обсъжда и дава препоръки по програмата на ЮНЕСКО, както и по целесъобразността на бюджета. Изпълнителният съвет се произнася по приема на нови държави в ЮНЕСКО, предлага на Генералната конференция номинирането на Генерален директор, разглежда изпълнението на заложените дейности, свиква международни конференции по теми от дневния ред на Организацията.

България бе член на Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО с пълен четиригодишен мандат в периода 1994-1997 г. и с двугодишен мандат в периода 2007-2009 г. Избирането за трети път на България в Изпълнителния съвет е доказателство за приноса на страната ни в изпълнението на приоритетите на Организацията, свързани с политиките в областта на образованието, науката, културата и младежта. Участието ни в този ръководен орган на ЮНЕСКО ще допринесе за още по-активната роля на страната ни в осъществяването на Целите на устойчивото развитие 2030.

Коментари: 0