България вече не е сред държавите с „прекомерни“ макроикономически дисбаланси

Комисията отбелязва, че са необходими по-нататъшни действия за справяне с някои уязвимости във финансовия сектор

България вече не е сред държавите с „прекомерни“ макроикономически дисбаланси
Европейската комисия извади България от групата на държавите в ЕС с прекомерни макроикономическите дисбаланси. Това стана ясно днес, след като Комисията публикува Националните доклади за 2018 г. за напредъка на държавите членки в изпълнението на специфичните препоръки (СП) на Съвета на ЕС от 2017 г. и включващ задълбочени прегледи относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси.

Според прегледа на ЕК България продължава да изпитва дисбаланси, които вече не се оценяват като „прекомерни“. Деескалацията е с една степен.

Промяната се дължи основно на постигнатия стабилен икономически растеж, подобрените условия на пазара на труда, добрите фискални резултати, насочени за преодоляване на икономическите и социални предизвикателства и подобрената устойчивост на финансовия сектор, се казва в официалното становище на МФ.

Комисията отбелязва, че са необходими по-нататъшни действия за справяне с някои уязвимости във финансовия сектор, за намаляване на размера на дълга на частния сектор, продължаване на реформата за усъвършенстване на рамката по несъстоятелността, както и за преодоляване на някои структурни предизвикателства на пазара на труда, в системата за социална защита и в тези на образованието и здравеопазването.

В отговор на идентифицираните от Комисията рискове, България ще предприеме необходимите действия и мерки на политиката, които ще бъдат представени в актуализацията на Националната програма за реформи за 2018 г. и в Конвергентната програма (2018-2021 г.).
Коментари: 0