Българските банки са достатъчно ликвидни

Moody’s даде стабилен рейтинг за Общинска банка

Българските банки са достатъчно ликвидни
Автор: Стефан Стайков

Гръцката криза и въвеждането на капиталов контрол в южната ни съседка няма да се отразят на банковия сектор в България,  категоричен е икономистът Стефан Стайков.

Според него българските банки ще продължават да функционират нормално,  да  имат висока ликвидност и стабилна капиталова база. Фактори за устойчивостта на банковата система са предприетите от БНБ мерки за поддържане на висока ликвидност и капиталова адекватност, на банките, силната политика за надзор и контрол, фактът, че българските банки не притежават гръцки облигации и съответно не са застрашени от загуби, ако Гърция обяви неплатежоспособност.

Според Стефан Стайков, фактът че международната рейтингова агенция Moody’s присъди на една от българските банки – Общинска банка дългосрочен депозитен рейтинг B1/Not-Prime депозитни рейтинги в местна и чуждестранна валута - стабилна перспектива, е показателно добър факт за стабилността на банките у нас.

Общинска банка е получила дори по-висока оценка на риска от контрагента - в размер на Ba2, което е много близко до рейтинга на българската държава. Това илюстрира устойчивостта на банковата система в страната.

Фактът, че все повече гръцки фирми и физически лица прехвърлят средства в български банки, също е доказателство за нарасналото доверие във финансовия ни сектор и  устойчивостта на нашите банки, заключва Стефан Стайков. 

Стефан Стайков има значителен принос като консултант за придобиване на кредитния рейтинг на няколко български организации и заема ключова роля при пласираненто на облигации на пазара. Той активно участва в няколко много успешните първични и вторични публични предлагания в България през миналите години и в създаването на първите АДСИЦ в областта на недвижимите имоти - едни от най-успешните на пазара до момента. Стефан Стайков е бил заместник-ръководител на подизпълнителя на HSBC, финансовия консултант на Българското правителство за строителство на АЕЦ „Белене. Той има дългогодишен опит в Европа и Азия в областите: стратегическо планиране, финансови структури, навлизане на нови пазари и представяне на нови продукти, които допринасят значително за увеличение на печалбите и повишаване на стойността на компаниите, които консултира.

Коментари: 0