Българското правителство обяви плановете си за Brexit

Една от мерките е създаване на консулство в Шотландия

Българското правителство обяви плановете си за Brexit

Снимка: Economic.bg/ Архив

С наближаването на датата за Brexit (29 март) българското правителство обяви плановете си за действие в случай, че Великобритания излезе от ЕС с или без споразумение.

При урегулирано оттегляне на Обединеното кралство от ЕС ще се гарантира максимално възможна приемственост и последователност на правата на гражданите, финансовите интереси на България, съществуващите търговски, транспортни и др. връзки с минимални празнини в отношенията. Същевременно, предвид актуалното състояние на процеса Brexit, България се подготвя и за оттегляне без Споразумение.

И в двата случая се предвиждат мерки в няколко направления: законодателство, административен капацитет, обучителни и информационно-разяснителни дейности.
По-важни сред неотложните действия са следните:
  • Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България и Правилника за неговото прилагане;
  • Подсилване на консулската служба в Лондон с още двама консулски служители;
  • Предприемане на действия за откриване на консулска служба в Единбург, Шотландия;
  • Провеждане от служителите на посолството в Лондон на 20 информационни дни до средата на годината за живеещите в различни градове на ОК български граждани;
  • Предоставяне на всекидневни консултации на българските граждани в ОК, свързани с правата им след Брекзит и процедурата по кандидатстване за статут на уседналост;
  • Провеждане на консултации с Европейската комисия, страните-членки на ЕС и ОК по адаптацията на нормативната уредба;
  • Обособяване на раздели за Брекзит в интернет страниците на министерствата на външните работи, правосъдието, вътрешните работи и туризма;
  • Обучения/семинари за български граждани на територията на ОК за промяната при преценката и изплащането на обезщетенията от ДОО;
  • Информиране на бизнеса в сътрудничество с браншови организации за последиците от оттеглянето на ОК от ЕС;
  • Готовност за сътрудничество с британското посолство за информационни кампании за правата на британските граждани, постоянни пребиваващи в Република България.
Планът съдържа мерки и в двустранен аспект. Те ще се предприемат единствено по въпроси, по които ЕС не предвижда общ подход за действие и само ако възникне необходимост за запълване на правния вакуум.

В зависимост от вида на оттегляне и наличието или не на преходен период, ведомствата следва незабавно да осигурят или подготовката на мерките за прилагане на Споразумението, или изпълнение на плана без Споразумение.

Коментари: 0