Банка ДСК инвестира в разширяване на брокерските си услуги

Услугите са подходящи за клиенти, за които вложенията в депозити или недвижими имоти вече не са атрактивни инструменти 

Банка ДСК инвестира в разширяване на брокерските си услуги

Снимка: Банка ДСК

1712 ~ 2 мин. четене
Автор: Банка ДСК

Брокерите на Банка ДСК предоставят сигурен и бърз достъп до финансовите пазари. Банката, лидер в банкирането на дребно и с водещи позиции в корпоративното банкиране, вече заема челната позиция и по активи след обединението й с Експресбанк. Финансовата стабилност на Банка ДСК привлича все повече клиенти, за които стереотипните инвестиции вече не са достатъчно атрактивен инструмент. Като инвестиционен посредник на финансовия пазар, банката предлага разнообразие от инвестиционни продукти и дейности с различни финансови инструменти.

Брокерските услуги на Банка ДСК са предпочитани заради бързата, лесна и сигурна възможност за инвестиция в различни активи във всеки един момент. Като лидер по доверието сред потребителите на финансови услуги, най-голямата финансова институция у нас предлага на клиентите си услуги и продукти спрямо техните индивидуални нужди.

Достъпът до инвестиционните услуги на банката изисква само няколко лесни стъпки. Преди сключването на договор за инвестиционно посредничество, експертите от управление „Трежъри и капиталови пазари“ на Банка ДСК провеждат разговор с клиента, с цел да се намери пресечната точка между предлаганите от банката услуги, от една страна, и търсените инвестиционни възможности от клиента, от друга. Предоставената информация и резултатите от проведения тест са в основата на добрите и ефективни взаимоотношения между банката и нейните клиенти. След като брокерите изготвят цялата необходима документация, се преминава към сключване на договор за предоставяне на брокерски услуги. Оттук нататък е необходимо само едно обаждане, след което клиентите могат да станат например, съсобственици във Фейсбук заедно с Марк Зукенбърг, да кредитират най-богатата страна в света или пък да притежават благородни метали, петрол и др.

През последните години инвестиционните продукти привличат все повече вниманието на клиенти, които търсят подходяща алтернатива на традиционните вложения в недвижимо имущество или депозити. Динамиката на икономическата обстановка прави все по-желани вложенията в инвестиционни продукти със сравнително висока доходност като акции на публични компании, както и такива, характеризиращи се с по-нисък риск, като корпоративни, ипотечни или общински облигации, или държавните ценни книжа“, коментира Светослав Велинов, началник управление „Трежъри и капиталови пазари“ в Банка ДСК.

Изборът на подходящ инвестиционен продукт се определя както от желанието за очаквана висока доходност, така и от личните предпочитания и познания на инвеститора. Един от най-предпочитаните инвестиционни продукти са акциите. За последните 100 години средната годишна възвръщаемост на водещите щатски индекси е близо 8% с включените дивиденти (източник: Блумбърг) От друга страна, клиентите, за които основен приоритет е сигурността на инвестицията им, интерес биха могли да представляват държавните облигации. Макар че при тях доходността е сравнително ниска, тя е напълно предвидима още в първоначалния момент на инвестиране при условие, че инвестицията се държи до падеж. По-рисковият профил клиенти предпочитат да инвестират в суровини, основно злато и горива, което могат да направят като закупят акции на борсово търгувани фондове чрез Банка ДСК.

За реализиране на всяка сделка, на разположение са сертифицираните брокери на Банка ДСК, които са доказали своя професионализъм и експертиза.

Подкрепи Economic.bg