БЕХ преведе 41 млн. лв. за газовата връзка с Гърция

Общата стойност на проекта е 240 млн. евро без ДДС, половинаата е със заем от ЕИБ

БЕХ преведе 41 млн. лв. за газовата връзка с Гърция

Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ) преведе на проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД сумата от 41.5 млн. лв. за увеличение на капитала. Решението за това бе взето на 10 октомври от Общото събрание на акционерите в проектната компания (БЕХ и IGI Poseidon). Средствата ще се използват за финансиране на строителството на междусистемната газова връзка Гърция-България (IGB).

За да осигури парите, БЕХ взе държавно гарантиран заем от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) до 215 млн. лв. Средствата ще се усвояват в продължение на 3 години и ще се връщат 25 години. Прогнозната стойност на инвестиционните разходи по проекта възлизат на 240 млн. евро без ДДС.

Европейската комисия одобри държавна помощ за междусистемната газова връзка между Гърция и България (IGB) със свое решение от 8 ноември 2018 г.
Коментари: 0