Безработицата през октомври е 9,5%

Увеличават се безработните от сферата на хотелиерството и ресторантьорството

Безработицата през октомври е 9,5%

Нивото на безработица в страната през октомври 2015 г. е 9,5%, или с 0,3 процентни пункта по-високо от месец септември. В сравнение с година по-рано, равнището на безработица е значително по-ниско – с 1,2 процентни пункта, сочат данни на Агенция по заетостта.

В бюрата по труда са регистрирани 312 915 безработни лица. Традиционно през октомври входящият поток от безработни в бюрата по труда се увеличава, а търсенето на труд в реалната икономика намалява. По-съществено през месеца се увеличават освободените лица от сферата на хотелиерството и ресторантьорството, което е свързано с приключване на активния летен сезон.  

През октомври на работа са постъпили 19 412 безработни, които са с 584 по-малко в сравнение с предходния месец. Спрямо октомври 2014 г. постъпилите на работа също намаляват с 2 980  лица.

На първичния пазар работа са започнали 17 710 безработни. По програми за заетост и по схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) постъпилите на работа са 1 573, а по насърчителни мерки – 129 лица.

Работодателите от реалния сектор са заявили в бюрата по труда 11 853 работни места. В сравнение с  октомври 2014 г. броят на местата нараства с 1 179.

Най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (3 642 места), от търговията (1 977 места), от хотелиерството и ресторантьорството (957 места), от административните и спомагателни дейности (876 места), от образованието (606 места), от държавното управление (532 места), от транспорта (442 места), от строителството (436 места) и др.

По програми за заетост са заявени 200 работни места, а по схеми на ОП РЧР – 1 281 работни места.

Коментари: 0