Бизнесът настоява за отстъпки от задълженията си по „60/40“

От БСК предлагат фирмите да могат да съкращават по-рано служителите, за които вече не получават пари от схемата „60/40“

Бизнесът настоява за отстъпки от задълженията си по „60/40“

Снимка: Красимир Свраков

648 ~ 1 мин. четене

Българската стопанска камара (БСК) настоява за съществена отстъпка от задълженията, които бизнесът има по държавната мярка „60/40“. В позицията си по предложението за удължаване на схемата Камарата предлага ангажиментът, който имат работодателите да не съкращават персонал, след като спрат да получават компенсации, да остане, но срокът му да се намали наполовина. Към момента фирмите нямат право да съкращават служители, за които са получили компенсации, минимум за срока, за който са получавали държавната подкрепа. От БСК аргументират желанието си със спецификата на сектор „Туризъм“ заради сезонния характер на заетостта в него.

Като цяло от бизнес организацията подкрепят предложението за удължаване на мярката, която днес ще се разглежда на извънредно онлайн заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, тъй като мярката спря да действа в края на септември, а решение за удължаването ѝ не бе внесено за обсъждане досега от социалното министерство.

От БСК предлагат да се обсъди и възможността за заплащане на по-ниско от определеното възнаграждение, т.е. работодателят и да намали възнаграждението на служителя, и да продължава да получава държавна помощ за него, като новият, по-нисък размер може да бъде деклариран от работодателя със заявлението за получаване на компенсация.

Бизнесът желае да получава и финансова подкрепа за служители, които са били част от екипа на работодателя в период до една година назад и работодателят наема наново. Това към момента не е възможно, а е „не само запазване, но и увеличаване на заетостта, и следва да бъде стимулирано“.

Освен това от БСК предлагат в Закона за бюджета на ДОО за 2021 г. да бъде включена разпоредба, която да  обезпечи възможността средства от фонд „Безработица“ на Държавното обществено осигуряване да могат да се разходват и за мерки, свързани със заетостта, при условия и по ред, определени от Министерски съвет.

Подкрепи Economic.bg