Близо 14 хил. земеделци ще получат субсидии за отглеждане на плодове и зеленчуци

Общата сума, която ще бъде изплатена, е около 65 млн. лв.

Близо 14 хил. земеделци ще получат субсидии за отглеждане на плодове и зеленчуци
3476 ~ 1 мин. четене

Започна изплащането на субсидиите от ДФ „Земеделие“ по схемите за обвързано с производството подпомагане за плодове и зеленчуци от Кампания 2016.

Близо 14 хил. земеделски стопани, заявили площи с плодове, зеленчуци и оранжерийно зеленчукопроизводство, ще получат подпомагане по схемите. Общият размер на изплатените средства по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (СП) е 30.4 млн. лв. По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (СЗ) преведените субсидии са 29.1 млн. лв., а по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци оранжерийно производство (СЗо) – 4.2 млн. лв.

Кандидатите за финансово подпомагане задължително трябваше в срок до 31 януари да представят пред Фонда декларация по образец и документи за реализация на произведената продукция.

В публикувания индикативен график беше предвидено субсидиите по тези схеми да бъдат изплатени в периода от 1 до 10 април. По решение на ръководството на Фонд „Земеделие“ плащанията по схемите за плодове и зеленчуци оранжерийно производство бяха направени по-рано, поради което при изчисленията са ползвани индикативни ставки за всяка от схемите.

След приключване на проверките на всички документи, доказващи количества продукция, ще бъдат определени точните ставки. На тази база ще бъде направено преизчисление, с което земеделските стопани ще получат доплащане до пълното усвояване на средствата по схемата.

Подкрепи Economic.bg