Близо 60% не вярват в сигурността на държавните информационни системи

6% е делът на хората, които вярват, че държавните институции са се погрижили за защитата

Близо 60% не вярват в сигурността на държавните информационни системи

Снимка: Pixabay

628 ~ 2 мин. четене
Автор: Ирина Илиева
57% от хората вярват, че системата, която защитава от кибератаки държавните институции, не е ефектива. Това показва социологическо проучване на Българската търговско-промишлена палата сред 1104 души - граждани и представители на бизнеса.

Зачестилите кибератаки, особено безпрецедентният теч на данни от НАП, са причината голям процент от хората да нямат доверие на институциите. Едва 2% са отбелязали, че според тях се извършва текущ мониторинг на системите, а 6% са убедени, че са взети всички необходими мерки за защита от кибератаки. 

Резултатите от допитването показват също, че половината от работодателите смятат, че повечето им служители притежават много добри дигитални умения. Почти 20% е делът на мениджърите, които преценяват, че всички заети лица имат много добри дигитални знания. Близо една трета от участниците са посочили, че само малка част от техния персонал е с добри дигитални познания, а изобщо кадри без дигитална култура има при 3% от анкетираните. Според 10% от анкетираните представители на бизнеса техните служители виждат заплахи от дигитализацията, защото се опасяват, че техният труд може да бъде заменен с машини.

Обмяната на данни по дигитален път с държавните органи е една нормална практика, която при 49% от случаите се извършва често. Немалък обаче е делът на фирмите – 38%, които са отбелязали, че рядко си общуват с администрацията по електронен път, защото не им се предлага тази възможност. Едва 7% съобщават, че самите те, като представители на бизнеса, нямат възможност за дигитален обмен, а 6% нямат доверие в използването на дигиталните технологии.

Дигитализацията в бизнесотношенията също е умерено напреднала, защото около 60% от анкетираните посочват, че при всички дейности обменят с техните партньори информация по дигитален път, 35% използват дигиталния обмен, но при малко на брой дейности. Малък е делът на фирмите, които изобщо не се възползват от развитието на цифровите технологии и не общуват чрез тях със свои клиенти или доставчици – едва 5%.

Според 68% от компаниите в анкетата дигитализацията вече е допринесла за подобряването на качеството на произвежданите от тях стоки или предоставяните услуги. Благодарение на нея при 43% от фирмите се отчита и по-малко количество използвани ресурси. Позитивен ефект в посока увеличение на количеството на продадената продукция има при около една трета от фирмите. Приблизително 18% виждат, че с развитието и използването на дигитални технологии в бизнеса си, имат принос в намаляване на замърсяването на околната среда.

През последните 3 години над 56% от фирмите са инвестирали средства в дигитализация. Около 22% са на мнение, че наличните им технологии отговарят на бизнес нуждите им и не се е налагало да инвестират парични ресурси за цифровизация. Само за 10% дигитализацията не е сред приоритетите им и за това не са вложили финансови ресурси. Около 11% не са си позволявали инвестиции за иновации или дигитализация поради затруднения от финансов характер .

Според гражданското общество инвестициите в дигитализацията ще бъдат увеличени ако има политики по отношение на данъчни облекчения, осигурено финансиране по проекти, както и наличие на добре развита цифрова инфраструктура, показват данните на близо 50% от анкетираните.


Подкрепи Economic.bg