Близо 70% от парите по ОПОС са за реформа във ВиК сектора

Създадени са 7000 работни места през изминалия програмен период

Близо 70% от парите по ОПОС са за реформа във ВиК сектора

Снимка: Стоян Йотов

Автор: Илия Лазаров

Почти 70% от предвидените средства по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (ОПОС) са предназначени за реформа във ВиК сектора. Това заяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева по време на форума „Деветте пътя към еврофондовете. Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.”, организиран от в. „Труд” и 24 часа” с подкрепата на КРИБ, предаде репортер на Economic.bg.

 Според Василева инвестициите в областта на околната среда и водите са стратегически значими – те стимулират бизнеса, но и обществото. Новата ОПОС беше одобрена от ЕК в средата на юни. Комисията вече преведе 60 млн. лв. като авансово плащане.

Василева направи преглед на работата в сектор екология в предишния програмен период. Тя обяви, че са създадени 7000 нови работни места в хода на изпълнение на старата ОПОС, а бизнесът е взел дейно участие в проектите. Министърът изрази задоволство от възстановеното темпо на разплащания, като обяви, че само от ноември насам ЕК е разплатила над 1 млрд. лв. по различни проекти.

Общият ресурс на новата ОПОС е в размер на 3,5 млрд. лв. Най-голямата част – 2,4 млрд. лв. е предназначена за водите. Предвижда се подобряване на инфраструктурата и цялостна реформа във водния сектор с цел подобряване живота на гражданите и оптимизиране на разходите. Проектите са разработени на регионален принцип, като основен бенефициент по програмата са консолидираните ВиК оператори.

Сектор Водоснабдяване е важна част от програмата. Предвижда се цялостна подмяна на подземната инфраструктура, последвана от възстановяване на асфалтовата настилка.

С помощта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще бъдат разработени преки инвестиционни проучвания в съответните региони.

Със средства от новата ОПОС ще бъдат дофинансирани 4 големи проекта в Пловдив, Асеновград, Добрич и Петрич, плюс други 5, които вече са стартирали през предишния програмен период. Изискванията са те да са в населени места с над 10 хил. жители. Столична община също ще бъде бенефициент по програмата, макар че на територията й работи концесионер.

В сектор Отпадъци е предвиден бюджет в размер на 562 млн. лв. Целта е по-висок процент на рециклираните отпадъци, което ще се постигне чрез изграждане на центрове за повторна употреба и инсталации за разделно събраните биоотпадъци. Предвидена е доставка на необходимата техника и оборудване за разделно събиране на отпадните продукти.   

Бенефициенти тук са общините, както и фирмите, изграждащи подобни центрове. Екологичните и неправителствените организации също могат да влязат в ролята на бенефициенти в рамките на разнични екокампании.

По третата приоритетна ос – Натура и биоразнообразие са запланувани 200 млн. лв. Средствата са предвидени за поддържане на мрежата от защитени зони, която заема 34% от общата територия на България.

Друг важен акцент в програмата е превенцията срещу свлачища и наводнения. За тази цел са предвидени 153 млн. лв. Планира се създаването на 6 регионални центъра, създадени за превенция и реакция при нужда. В аварийни ситуации ще се действа с активното сътрудничество на пожарната. Важно място заемат и геозащитните мерки, препоръчани от ЕК и насочени към укрепването на свлачища в рискови райони.

Последната цел на програмата е свързана с подобряването на качеството на атмосферния въздух. Контрол на замърсеността на въздуха и нивото на фини прахови частици. Предвиждат се и промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Запланувана е промяна на горивната база, особено при домакинствата. Те ще бъдат стимулирани да използват биогориво за отопление, вместо твърдо такова, което е сред сериозните замърсители на въздуха.

Предвижда се намаляване на продуктовите такси за новите автомобили и увеличаване на същите за старите. Според министерството така ще се стимулират МПС-та, които са по-екологични.        

За подобряване качеството на атмосферния въздух и подпомагане на общините за въвеждане на мерките на местно ниво са предвидени 115 млн. лв.

Василева говори и за т.нар. фазирани проекти – такива с рискови компоненти, които обаче ще бъдат пълно и цялостно изпълнени. Внимателно се следят финансови разчети и обема на средствата.

Министърът разясни възможностите за бизнеса за прилагане на финансови инструменти, което е друга новост в програмата. В т.нар. Фонд на фондовете ще бъдат вложени 45 млн. за отпадъци и 200 млн. за води под формата на гаранции и заеми за подпомагане на дружествата. 

Коментари: 0