„БМФ Порт Бургас” изгради терминал за втечнени водородни газове

През 2014 г. са инвестирани над 50 милиона лева, съобщават от дружеството

„БМФ Порт Бургас” изгради терминал за втечнени водородни газове
„БМФ Порт Бургас” изгради първото в страната претоварно съоръжение за втечнени въглеродни газове (ВВГ).  Новият терминал е специализиран за товаро-разтоварни дейности на втечнен газ пропан-бутан, който ще бъде доставян за нуждите на газ станции, газови и промишлени инсталации, за отопление на битови и административни сгради, съобщават от дружеството. 

Досега целият внос на пропан-бутан у нас се  извършваше през пристанища в Румъния. 

Съоръжението отговаря на всички национални и международни изисквания. Изградено е съобразно строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.  Спазени са нормативните изисквания за устройство и безопасна експлоатация на газови съоръжения и инсталации за ВВГ, на съоръжения под налягане, както и специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митнически органи върху средствата за измерване на акцизните стоки. 

Взети са предвид законовите разпоредби относно железопътния и автомобилния превоз на опасни товари, както и изискванията на европейския стандарт EN 13480  за метални и индустриални тръбопроводи.За да изгради новото съоръжение дружеството разшири съществуващия Буферен склад за течни горива, намиращ се на територията на Терминал „Бургас изток -2“. Чрез него концесионерът на Пристанище Бургас ще може да предостави по-ефективна и по-изгодна услуга на товародателите от България, Сърбия и Македония и да разшили клиентската си база.

„БМФ Порт Бургас” ЕАД стана концесионер на част от Пристанище Бургас през 2012 г. и само за две години успя да го превърне в едно от най-конкурентните черноморски пристанища. Дружеството, стопанин на терминали „Бургас изток – 2”, „Бургас Запад” и Складова база „Лозово” /сухо пристанище/, има амбицията да повиши значително капацитета за обработка на товарите, което изисква пълно обновяване на мощностите и изграждане на нови съоръжения. 

Само през първата година на концесията (2012 – 2013 г.) инвестициите в подновяване на техниката и модернизиране на инфраструктурата надхвърлиха 12 милиона лева.

През следващата година (2014 г.) в терминалите „Бургас изток – 2” и  „Бургас Запад” са инвестирани над 50 000 000 лева. 

След като за първи път в България, през 2013 г. „БМФ Порт Бургас” ЕАД осигури пълно натоварване на кораб от типа „Панамакс”, през тази година концесионерът изгради и специализиран комплекс за обработка на зърнени товари. Комплексът се намира на терминал „Бургас изток-2” и се състои от 5 силоза с обща капацитет 75 000 т. зърно. В комбинация с модерните жп  и авто разтоварища, новото съоръжение дава възможност на  дружеството да обработва зърнените товари като спазва всички европейски норми и директиви. 

В резултат на мащабните инвестиции дружеството е увеличило значително персонала си, като от задължителните 500 работници, които е имало като ангажимент да поддържа по концесионните договори, към момента на терминалите са заети над 900 души.
Коментари: 0