БОРИКА е в нова роля: Платежна институция

Проектът ни с НАП позволи в момента, в който се направи успешно плащане с карта, задължението да се счита за погасено

Анна Ангелова, директор на дирекция „Платежни услуги“ в БОРИКА АД:

БОРИКА е в нова роля: Платежна институция
Автор: Яна Колева

Г-жо Ангелова, БОРИКА АД притежава лиценз за платежна институция, какво на практика означава това?

През 2017 г. беше внесена поправка в Закона за ограничаване на плащанията в брой, по силата на която плащанията с платежни карти към НАП трябваше да бъдат обработвани от оператор на платежни системи с окончателност на сетълмента. Това даде възможност на БОРИКА да придобие лиценз за платежна институция. За първи път в своята историята БОРИКА започна да извършва типично банкова дейност по обслужване на плащанията с карти. Последващи промени в същия закон дадоха възможност на БОРИКА да обработва плащания с карти за всички първостепенни разпоредители с бюджетни средства. Това на практика означава, че вече не се налага дадена държавна институция, получаваща приходи от плащания с карти, да работи с конкретна търговска банка. БОРИКА осигурява централизиране на приходите от плащания с карти чрез директна заверка на сметката на бюджетното предприятие в БНБ.

В началото на  2018 г. приключихме проекта с НАП, а в момента успешно приемаме плащания с карти и към Българската народна банка и Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с електронните винетки и тол таксите. Водим преговори и с други бюджетни институции    Агенция „Митници“, Министерство на вътрешните работи и Държавна агенция „Електронно управление“ .

Какви улеснения дава за гражданите този ваш проект с НАП?

До този момент НАП не разполагаше с терминали за директни плащания в офисите си, както с виртуален ПОС в сайта. Плащанията минаваха през търговска банка и това ги забавяше. Разликата сега е, че в момента, в който се направи успешно плащане с карта, задължението се счита за погасено. Има и виртуален ПОС на сайта на НАП, като мога да твърдя, че около 50% от плащанията се осъществяват онлайн през виртуалния ПОС.

Как се развива проектът, в който си партнирате с АПИ за електронните винетки и тол таксите, в който осигурявате разплащателната инфраструктура?

Нашият ангажимент е в случаите, когато АПИ е директен бенефициент на плащането. Това са терминалите по границата,  около 500 точки в държавата - т. н. терминали за самообслужване,  както и терминалите в патрулните коли на АПИ, които обслужват наказателните такси. Считам, че това също е един успешен проект на платежната ни институция.

Вървим все повече към дигитално общество…

Факт. Това ще стане с още по-голяма сила, когато се пусне платежната страница на Държавна агенция „Електронно управление”. Оттам ще минава огромна част от задълженията към държавата. Работим по този проект и се очаква БОРИКА да е платежната институция, която обслужва тези плащания.

Друг стратегически проект на Платежната институция БОРИКА е InfoPay? Разкажете ни за него…

Да, проектът Infopay е в отговор на платежната директива PSD2 и новите регулации, които тя наложи. Вече повече от 25 години БОРИКА е доставчик на услугата ИНФОБАНК, която представлява предоставяне на информация по сметка. През септември тази година разширихме лиценза си за платежна институция с двете нови услуги по PSD2: „Иницииране на плащане“ и „Предоставяне на информация за сметка“. Съвсем естествено поехме тази роля, като целта е отново да улесним бизнеса и гражданите.

Чрез уеб и мобилно приложение InfoPay ще предложим бърз и лесен достъп на клиентите (физически и юридически лица) до техния  финансов профил, за да могат във всеки един момент през една точка да разполагат с обобщена информация за своите наличности и движения по сметките, открити във всички банки в страната, да управляват своите финанси ефективно, да минимизират разходите си и да реализират цели – спестявания, инвестиции и друге; достъп до електронни разплащания към контрагенти, покупки на стоки и заплащане на услуги през уеб сайтове на търговци, без да е необходимо ползването на платежна карта.

Планът е през 2020 г. двете услуги да бъдат достъпни, като първоначално ще подновим вече предлаганата си услуга ИНФОБАНК за фирми, според изискванията на PSD2, а след това ще насочим усилията си и към ползвателите на тази услуга – физически лица.

Коментари: 0