„Булгаргаз“ предложи с 40% по-ниска цена на природния газ от 1 април

И още допълнително намаление през май

„Булгаргаз“ предложи с 40% по-ниска цена на природния газ от 1 април
1764 ~ 2 мин. четене

"Булгаргаз" предложи на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да утвърди цена на природния газ за м. април 2020 г. в размер 26,21 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) за крайни снабдители на природен газ.

В сравнение с утвърдената за първото тримесечие на 2020 г. цена, предложената от "Булгаргаз" ЕАД цена за април е по-ниска с 40,49%, или със 17,83 лв./MWh. 

Намалението на цената се дължи на успешно приключилите преговори на “Булгаргаз” ЕАД с ООО “Газпром eкспорт” за предоговаряне на механизма на ценообразуване на доставната цена на природния газ за България. На 2 март “Булгаргаз” и “Газпром eкспорт” подписаха допълнение към договора за доставка на природен газ, с което беше договорен новият механизъм за ценообразуване на доставната цена по хибридна формула, включваща петролна компонента и хъбова индексация, която е преобладаваща във формулата.

Преговорите между двете компании за преразглеждане на цената се проведоха при условията на „механизма за преразглеждане на цена“, заложен в Ангажиментите, поети от “Газпром eкспорт” пред Европейската комисия по дело АТ.39816 - Газови доставки нагоре по веригата в Централна и Източна Европа. Допълнението влиза в сила, считано от 01.03.2020 г., като ценообразуването занапред ще е на месечна база.

Съгласно допълнението и ангажиментите, поети от “Газпром eкспорт” пред Европейската комисия, новата ценообразуваща формула се прилага ретроактивно, считано от 05.08.2019 г. - датата, на която “Булгаргаз” изпрати на “Газпром eкспорт” искането за преразглеждане на цената на газа. Прилагането на новия ценови механизъм ще доведе до разлики в доставните цени по месеци за периода 05.08.2019 г. – 29.02.2020 г., както и до формиране на сума за този период, която “Газпром eкспорт” ще възстанови на “Булгаргаз”.

„Булгаргаз“ предприе съответните действия пред КЕВР, с цел регулиране и уреждане на отношенията между обществения доставчик и неговите клиенти за периода до 31.03.2020 г., казват още от компанията.

“Булгаргаз” обяви и прогнозната цена на природния газ за май 2020 г. - 26,00 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с предложената за утвърждаване от КЕВР цена за м. април на 2020 г., прогнозната цена за май 2020 г. е по-ниска с 0,21 лв./MWh, или с 0,80%.

Прогнозната цена на природния газ отчита влиянието на ценообразуващите фактори към 09.03.2020 г. и е неокончателна. Окончателното предложение на “Булгаргаз“ за утвърждаване цената на природния газ за май 2020 г. ще бъде внесено в КЕВР на 10 април 2020 г.

Коментари: 0