„Булгартрансгаз“ пусна обществената поръчка за „Турски поток“

След месец става ясно има ли реален интерес „Турски поток“ да мине през България

„Булгартрансгаз“ пусна обществената поръчка за „Турски поток“

"Булгартрансгаз" пусна обществената поръчка за разширение на газопреносната инфраструктура от българо-турската граница до границата със Сърбия, откъдето евентуалното ще мине бъдещото трасе на "Турски поток". С нея на хартия реално се дава началото на реализацията на газов хъб "Балкан".

"Обществената поръчка е под условие и зависи от това дали има кандидати, които желаят да ползват капацитета. Стойността ѝ е 2.286 млрд. лева без ДДС", каза енергийният министър Теменужка Петкова. 

Днес „Булгартрансгаз“ стартира провеждането на ангажиращата Фаза 3 от процедурата за разширяването на газопреносната инфраструктура, след като по-рано процедурата беше одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). 

Обвързващата фаза от пазарния тест за резервиране на капацитет ще бъде показател за наличието на икономически интерес от осъществяването на проекта за развитие и разширение на  газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

В нея участниците в процедурата подават обвързващо искане за добавени капацитети и в случай на успешно проведена процедура (положителен резултат от икономическия тест на жизнеспособността на потенциалния проект), подписват обвързващи Договори за пренос.

Проектът е част от общата концепция за изграждане на газоразпределителен център в България и включва разширение на газопреносната инфраструктура на територията на България от българо-турската до сръбско-българската граница, изграждането на междусистемните газови връзки със съседните на България страни, стартиране на борса за търговия с природен газ и либерализиране на българския газов пазар.

С решението на регулатора са одобрени обвързващи правила за провеждане на ангажиращата Фаза 3, както и Методика за образуване на цените за резервиране на капацитет. На „Булгартрансгаз“ ЕАД са утвърдени необходими годишни приходи от реализацията на добавен капацитет, разпределян във фаза 1 на икономическия тест на процедурата Оpen season за „Проект за развитие и разширение на газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД“, в размер на 329 331 хил. лв., при фактор на разпределение на необходимите приходи, свързани с допълнителния капацитет (F-factor), в размер на 0,9.

Енергийният регулатор утвърди норма на възвращаемост на капитала преди данъчно облагане в размер на 8,86%. Тя е валидна при провеждане на отделните фази на икономическия тест на процедурата Оpen season по проекта на „Булгартрансгаз“ ЕАД.  

В периода 21 юли – 21 август 2017 г. беше проведена Фаза 1 от процедурата (необвързващи прогнози за търсенето на добавен капацитет към/от съседните пазарни зони), а в периода 27 март-27 април 2018 г. беше проведена Фаза 2 от процедурата (неангажиращи оферти за добавен капацитет). В резултат от проведените неангажиращи фази и проведени предпроектни проучвания беше идентифицирана и определена необходимостта от развитието на разширение на газопреносната инфраструктура.

Петкова каза още, че държавата е закупила необходимите квоти емисии, за да може спокойно да работи ТЕЦ „Марица Изток“ 2. Закупени са 6.5 млн. квоти, чиято единична средна цена за е около 21 евро. Общо са платени 324 млн. лева. Платената сума гарантира стабилно функциониране на централата и няма да се стига до спиране на мощностите, каквито опасения имаше, обясни тя.

Коментари: 0