Бум на сделки със земеделска земя

“Агрион“ спестява пари на клиентите си като им прави безплатна оценка на парцелите

Бум на сделки със земеделска земя
Навлизането в активния земеделски сезон форсира пазара на земя в цялата страна. Собственици на имоти, които са решили да се разделят с част от активите си или да продадат цялата си земя, търсят купувачи, които да им предложат оптимална цена за парцелите им.

Сред най-честите продавачи са хора, които не се интересуват от земеделие и не развиват имотите си по никакъв начин. Това показва проучване на нагласите на собствениците на земеделски земи, направено от „Агрион“. Около 20% от собствениците са оставили парцелите си да пустеят и за това предпочитат да ги продадат.  Обикновено те живеят в големите градове, имат други професии и нямат желание и възможности да обработват земите си. Според официалните данни на Министерството на земеделието, храните и горите, необработваемите площи в България през 2017 г. са били в размер на 1.94 млн. дка, което е с 17 хил. декара повече, в сравнение с предходната година.

Една от най-честите причини за продажба на земеделска земя е необходимостта от свежи пари за посрещане на непредвидени разходи, става ясно още от проучването. Собствениците и наследниците се решават да се разделят с имотите си, също така, ако им предстои придобиване на друг имот, семейно тържество или за издръжка на студент. 

Сериозен е делът на собствениците, които продават имотите си, за да финансират обучение в чужбина. Според експерти в бранша през последните години се наблюдава тенденция за сериозен ръст на сделките в началото на летния сезон. Причината е, че повечето университети в Западна Европа и САЩ изискват плащането на таксата за обучение през юли или най-късно началото на август. Това провокира притежателите на имоти да бързат с продажбата, за да посрещнат разходите за образование.

Притежатели на земеделски имоти в България са предимно хора от по-възрастното поколение, над 55 години. Те притежават средно по около 20 дка земя, но често тя е разпокъсана и в различни землища. В повечето случаи собствениците живеят в София или другите големи градове, а терените са им в отдалечени райони, над 100 км разстояние от местоживеенето им. 

Водещи фактори при избора на купувач, са сигурността на сделката и бързото й реализиране. Потенциалите продавачи предпочитат да сключат договор с роднини и познати или със специализирана компания, която е доказала във времето, че е добър стопанин и партньор. Резултатите от проучването показват, че „Агрион“ е сред компаниите, които са предпочитани от собствениците за сключването на сделка. Компанията е най-разпознаваемият земеделски бранд в България. Една от причините притежателите да избират компанията е безплатната оценка на земята, която дружеството предлага. Всеки собственик на имот, без значение къде се намира парцела му, може да попълни заявление чрез сайта на компанията тук  или да посети някой от регионалните офиси на земеделското дружество.

„С извършването на безплатни оценки искаме да помогнем на собствениците на земеделски земи да добият реална представа за пазарната оценка на активите им и каква цена да очакват, ако решат да продадат имота си“, казаха от ръководството на дружеството. Експертите прилагат индивидуален подход към всяко едно запитване, за да гарантират прозрачна и адекватна цена. За разлика от други компании, „Агрион“  не използват метода на осреднената оценка за дадено землище, който изкривява ценообразуването, а формират цената на конкретния имот в съответствие със специално създаден алгоритъм, включващ различни показатели.

Безплатната оценка на терените, която прави „Агрион“, спестява пари и време на собствениците на земя, казаха от компанията. Таксата, която вземат лицензираните оценители, за да формират цена на даден имот, често надхвърля 100 лв., без значение каква е големината на имота. Това е сериозен разход за собствениците, които най-често са пенсионери и не разполагат с големи доходи.    
Коментари: 0