България е сред страните с тревожна Covid-тенденция

Трябват по-строги мерки за овладяване на ситуацията, казават от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията

България е сред страните с тревожна Covid-тенденция

Снимка: Красимир Свраков

Въпреки похвалите на премиера Бойко Борисов днес по повод това колко „адекватно“ управляващите са реагирали на кризата с Covid-19 и тя е овладяна, последните данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) показват различна тенденция.

Според доклада, публикуван днес, страната ни попада сред държавите с тревожни тенденции относно разпространението на коронавируса. България е част от т.нар. „втора подгрупа“, тоест с високи или нарастващи нива на процента стари случаи на заболяването, а също и на ръст при хората, постъпили в болница. В тази група са и Хърватия, Чехия, Унгария, Малта, Румъния и Испания.

Тези държави са "увеличили дела на хоспитализираните и тежките случаи" и "вече се наблюдават нарастващи или високи нива на смъртните случаи... или са с перспектива да бъдат наблюдавани скоро" поради разпространението на вируса сред групата на възрастните хора.

В страната ни се отчита ръст на дела на положителни резултати от тестове за Covid-19, който от началото на август е 3% седмично.

Според анализа в някои местни/регионални области на тези страни, осигуряването на здравни грижи вече е под натиск, с високи нива на заетост в болниците и интензивните отделения и високи нива на умора сред медицинските работници.

„Подобренията, направени в управлението на случаите, подкрепящи лечението и грижите, все още не са достатъчни, за да се избегнат тежки заболявания и смърт при голяма част от уязвимите пациенти. Прилагане на по-строги, т.нар. "нефармацевтични интервенции" (NPI) или ограничителни мерки, които се оказаха ефективни за контролиране на епидемията във всички страни в ЕС и Обединеното кралство през пролетта на 2020 г., изглежда единствената налична стратегия, която може да бъде в състояние да осигури умерено въздействие на болестта върху хората и върху предоставянето на здравни грижи", пише в доклада.

Следователно, в тези страни, дори при своевременно и стриктно прилагане на мерките, общият риск от COVID-19 се оценява като висок за населението и много висок за уязвимите хора.

В първата група със стабилна тенденция на разпространението са Белгия, Кипър, Финландия, Германия, Гърция, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Полша и Швеция.

Данните обхващат страните от ЕС, Великобритания, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Коментари: 0