Чуждите инвестиции през 2018 г. са надхвърлили 1.5 млрд. евро

Най-голяма част от тези вложенията са под формата на дългов капитал

Чуждите инвестиции през 2018 г. са надхвърлили 1.5 млрд. евро

Снимка: Pixabay

Въпреки изоставането до октомври в крайна сметка 2018-та е една от най-добрите години след кризата за преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България. Предварителните данни на БНБ показват, че за 12 месеца в български компании с чуждестранна мажоритарна собственост са инвестирани 1.53 млрд. евро. Данните предстои да бъдат ревизирани още няколко пъти с допълнителни данни от статистиката на предприятията и сумата вероятно ще нарасне.

И през 2018 г. обаче най-голяма част от ПЧИ са под формата на дългови инструменти – 703.2 млрд. евро. Това са парите, които компаниите майки са дали на българските си дружества, но които също така трябва да бъдат върнати. Тези средства могат да бъдат използвани както за разширяване на производството, така и за текущи разходи. През декември се вижда голямо конвертиране на дълг в капитал на стойност около 400 млн. евро.


Въпреки това обаче инвестициите в дялов капитал са общо 565.6 млн. евро за цялата година. Освен конвертирания дълг, тук се отчитат създадените нови предприятия, увеличаването на капитала на вече съществуващи дружества, както и придобиването на български компании. Влизат и сделките с имоти, които обаче са нищожна част.

Добрата новина е, че реинвестираната печалба се е удвоила спрямо 2017 г. Към декември сумата надхвърля 260 млн. евро, а това са пари, които чуждите компании са произвели от дейността си и вместо да ги изтеглят, те са ги вложили в производството си у нас.

Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари – декември 2018 г. са от Холандия (1086.8 млн. евро), Германия (153.7 млн. евро) и Белгия (94.3 млн. евро).


Коментари: 0