Чуждите инвестиции в България са отрицателни през първото тримесечие

Растат дълговите инструменти, но този плюс се елиминира от огромното изтичане на дялов капитал

Чуждите инвестиции в България са отрицателни през първото тримесечие

Снимка: Pixabay

3188 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
По предварителни данни нетният поток на преките чуждестранни инвестиции в страната за първото тримесечие на 2019 г. е отрицателен в размер на 254.4 млн. евро. Статистиката на БНБ показва, че за същия период на миналата година сумата също е била отрицателна, но „само“ с 52.6 млн. евро. Отрицателното число означава, че потокът на външните вложения е по-малък, отколкото изтеглените от страната чуждестранни средства.

Разбира се, данните за ПЧИ се ревизират всеки месец с получаването на допълнителни данни, в продължение на две години. Подобна ревизия вдигна рязко сумата на инвестициите през 2018 г., докарвайки я до 1.74 млрд. евро.

Разбивката по вид на инвестициите през първото тримесечие показват, че растат единствено дълговите инструменти, т.е. средствата, които чуждите компании дават под формата на заем на своите дъщерни дружества в България. Сумата е общо 380 млн. лв., което е близо шест пъти повече от същия период на 2018 г. Тези средства могат да се използват както за разширяване на производството на съществуващите предприятия, така и за оперативни разходи.

Дяловият капитал, който включва паричните и апортни вноски в капитала и резервите на българските дружества, както и постъпленията по сделки с недвижими имоти в страната, е отрицателен и възлиза на 562.8 млн. евро. Той е по-нисък с 378.3 млн. евро от дяловия капитал в периода януари-март 2018 г., който беше отрицателен в размер на 184.5 млн. евро.

Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари – март 2019 г. са от Холандия (174.3 млн. евро), Ирландия (70 млн. евро) и Великобритания (52.2 млн. евро).

Коментари: 0