Данъчни облекчения за млади семейства с ипотечни кредити

Хазната връща налога на инвалиди и родители с деца с увреждания

Данъчни облекчения за млади семейства с ипотечни кредити

И през 2016 година редица българи ще могат да се възползват от данъчни облекчения. Така всички, които са имали допълнителни доходи през 2015 година извън работната си заплата, трябва да подадат данъчна декларация. Чрез нея те ще могат да ползват данъчни облекчения, като крайният срок за подаване на декларация е 3 май.

През тази година един от членовете на младо семейство с ипотечен кредит може да намали сумата от годишните данъчни основи с лихвените плащания по заема през годината. Данъчното облекчение за млади семейства дава възможност да се приспаднат от сумата от годишните данъчни основи лихвените плащания по първите 100 хил. лева от ипотечен кредит за закупуване на жилище.

Приспадането от данъчната основа означава, че със сумата, платена за лихви по ипотечен кредит, се намалява сборът от всички доходи на физическото лице, а не дължимият данък. Облекченията могат да се ползват както от местни физически лица, така и от чуждестранни граждани, работещи в страни от Европейския съюз.

От началото на годината до момента 728 млади семейства са поискали да намалят данъчната си основа с 2.220 млн. лв., платени за лихви по ипотечните им кредити. За цялата минала година пък облекчението за ипотечни кредити е ползвано от 5500 семейства, като те са извадили общо 17 млн. лв. от данъчните си основи.

За да се ползва данъчното облекчение обаче, младите семейства трябва да отговарят на няколко изисквания. Първо договорът за ипотечния кредит трябва да е сключен от данъчно задълженото лице, което има сключен граждански брак. Освен това съпругът или съпругата не трябва да са навършили 35-годишна възраст по времето, когато са сключили договора за ипотечния кредит, а ипотекираното жилище трябва да е единствено за семейството през годината.

Друга възможност, която хазната дава, е облекчения да се ползват при дарения за различни институции. Общият размер на дарението обаче не може да надвишава 65% от доходите. Така данъци могат да се намалят с до 15 на сто, ако парите са отпуснати на културни институции.

До 50% по-нисък налог могат да ползват дарителите, които са дали пари за лечение на деца или за ин витро процедури. До 5% облекчение ще ползват хората, които са направили дарение на лечебно заведение, институции за предоставяне на социални грижи, домове за деца, университети, училища и детски градини. Може да намалите данъка си и с дарение на институции, защитаващи правата на хора с увреждания, БЧК, УНИЦЕФ и други.

За първи път тази година хазната ще връща данъци на родителите с деца под 18-годишна възраст и на деца с увреждания. Това може да се случи по два начина. Първият е чрез работодателя, а вторият с подаване на данъчна декларация за доходите от изминалата година. Така облагаемите доходи на един от родителите може да се намалят с 200 лева, с 400 лева за две деца и с 600 лева за три и повече деца. За всяко дете с 50 или над 50% увреждания данъците могат да се намалят с 2 хил. лева.

От данъчни облекчения ще се възползват и хора с намалена трудоспособност. Те трябва да отговарят на едно  условие – да имат валидно решение на ТЕЛК, което доказва 50 и над 50% инвалидност. В тези случаи те ще бъдат освободени от до 7920 лева от облагаемите си доходи. 

Коментари: 0