Данъчните създават профили на длъжници към хазната

Ще се съхранява основна информация за всеки

Данъчните създават профили на длъжници към хазната

На всеки длъжник към хазната вече може да бъде създаден профил в информационната система на Националната агенция за приходите. Ще има възможност да се съхранява основна информация за всеки човек, като стойността на задълженията му, имущество, притежавани активи, свързани лица, поведение и др. Това е записано в отчета на НАП за дейността през 2015 г.

Създаването на профил на длъжника ще позволи разделянето на гражданите и фирмите в групи, в зависимост от желанието и възможностите им да си плащат дълговете. Това пък ще позволи прилагането на индивидуален подход, който е най-подходящ и ефективен за конкретния длъжник.

Например с коректните граждани и фирми, които просто нямат възможност да платят веднага, се прави разсрочване на задълженията. А за длъжници, които се укриват от данъчните, се пристъпва към блокиране на банкови сметки и имущество, пише "Стандарт".

През миналата година от НАП са поисквали да се открие производство по несъстоятелност на 356 длъжника. При 307 търговци, които системно не си плащат данъците и осигуровките, но отчитат значителни обороти на касовите си апарати, се е пристъпило към изземане на наличните пари в касите им.

По този начин от 347 търговски обекта са събрани 1,3 млн. лв. През 2015 г. приходите от продажбата на конфискувани и изоставени в полза на държавата вещи са в размер на 4,387 млрд. лв.

Коментари: 0