Дарените храни ще са без ДДС

Депутатите приеха решението единодушно

Дарените храни ще са без ДДС

Снимка: Стоян Йотов

При даряването на храна няма да се начислява ДДС. Това решиха народните представители тази сутрин, приемайки с пълно мнозинство на първо четене законовите промени. Поправката подкрепиха всички 129 присъстващи в залата.

Според приетите текстове няма да се облагат с ДДС храните, които са дарени на социално слаби граждани в последните 30 дни от срока им на годност, поясни депутатът Петър Славов от Реформаторския блок, вносител на предложението, пред "24 часа". 

Според него годишно се унищожават над 670 000 тона храни, защото режимът на дарение в момента е твърде сложен за прилагане.

В мотивите на вносителите е разписано, че промените имат за цел да облекчат режима на облагането с ДДС на дарения на хранителни продукти с наближаващ срок на годност/трайност в полза на организации за общественополезна дейност с предмет на дейност „хранително банкиране“ в полза на уязвими групи от хора, или лица, които предоставят социални услуги и грижи за такива групи. 

Традиционно подпомаганите лица от тези организации, включват хора, които поради здравни, възрастови, социални и други независещи от тях причини и обстоятелства в т.в. природни бедствия и производствени аварии, не могат сами чрез труда си или доходите си, или с помощта на задължените по закон да ги издържат лица, да осигурят задоволяване на основните жизнени потребности. Друга категория лица, подкрепяни от „хранителните банки” са юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и доставчици на социални услуги, хуманитарни организации, с цел осъществяване на хуманитарни функции.
Коментари: 0