Държавата одобри първите 881 малки фирми с грантове

На одобрените компании до момента се падат средно по 8 352 лв.

Държавата одобри първите 881 малки фирми с грантове
8102 ~ 2 мин. четене

Първите микро и малки фирми, които ще получат безвъзмездни средства от оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, вече са известни – точно три седмици, след като кандидатстването стартира. В публикувания от ОПИК списък присъстват 881 фирми, които ще получат грантове между 3 и 10 хил. лв. за общо близо 7.36 млн. лв. На одобрените компании ще бъдат изплатени средно по 8 352 лв.

Всеки кандидат ще получи уведомление през електронния си профил в ИСУН. Подписването на договорите от управителния орган на ОПИК ще започне през тази седмица, а самата безвъзмездна финансова помощ ще се предоставя в срок от 15 работни дни от сключването на контракта. 

На 116 кандидата от първата оценителна серия от 1000 компании е отказано финансиране, като най-често това се случва заради непокрити задължения към НАП. Друг често срещан случай е непокритата загуба от минали години да надвишава с 50% записания капитал, което официално поставя предприятието в „затруднение“.

До момента са постъпили 26 311 кандидатури на обща стойност 214.7 млн. лв. Процедурата по кандидатстване е с краен срок 16:30 ч. на 15 юни.

Отпускането на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Първоначално общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата бе 173 млн. лв., като после правителството заяви, че ще увеличи бюджета ѝ с минимум 20 млн. лв. По думите на икономическия министър Емил Караниколов в ефира на БНТ в петък бюджетът е нараснал до 220 млн. лв. Информация за това обаче липсва в страницата на ОПИК.

Грантовата схема трябваше да стартира на 11 май, но липсата на одобрение от Европейската комисия забави пускането ѝ с три дни. Програмата е първата, обявена от правителството, която предоставя на бизнеса безвъзмездни финансови средства (без задължение за връщане). Класирането за получаване на помощта става по реда на тяхното постъпване и до изчерпване на финансовия ресурс на програмата.

Със средствата се допуска да се покрият най-неотложните нужди като наем, консумативи и суровини. Може да бъдат използвани и за разходи за персонал – за възнаграждения и за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя, но с изключение на служители, за които се ползва мярката „60/40“.

За да получат грантовете, фирмите трябва да отговорят на няколко критерия. Те трябва да са регистрирали спад с минимум 20% в своя оборот през април спрямо средния месечен оборот от 2019 г. Кандидатите трябва да са с персонал до 50 служители, регистрирали и осъществявали търговска дейност преди 1 юли 2019 г. и за изминалата година да имат минимален оборот от 30 хил. лв.

Подкрепи Economic.bg