Държавата подкрепи по-високите заплати в минния бранш

Зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов подписа новия Колективния трудов договор в сектора

Държавата подкрепи по-високите заплати в минния бранш
472 ~ 1 мин. четене

Заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов подписа новия Колективния трудов договор в сектор металургия, в който работодатели и синдикати определиха новите заплати и придобивки за служителите.

Подобрените параметри в Отрасловия колективен договор са следните: увеличава се минималната основна месечна заплата с 18%, като тя изпреварва с 100 лв. минималната работна заплата за страната. В него е определено още допълнителното трудово възнаграждение за времето, в което работникът е на разположение на работодателя извън територията на предприятието, се увеличава 2 пъти; допълнителното трудово възнаграждение за отработен нощен час се увеличава с 11%, стойността на безплатната храна нараства с 10%, а допълнителното подпомагане на работниците при прекратяване на трудов договор с упражнено право на пенсиониране се увеличава с 20%.

Зам.-министър Борисов подчерта, че през последните години минния бранш се развива много ускорено. Делът на металургията в произведената промишлена продукция е 13% през 2017 г., като се отчита и ръст на заетите в сектора.

Той изтъкна, че компаниите стават все по-иновативни и по този начин създават по-високи нива на добавена стойност. „Добавената стойност в металургията е от 2.5 пъти до 5 пъти по-висока от средната стойност на един зает в промишлеността на страната. Средната работна заплата в отрасъла също изпреварва значително тази за страната, като тя е 1 700 лв. И два пъти по-висока от тази в приработващата промишленост“, каза още зам.-министърът.

Запишете се за нашия бюлетин


Подкрепи Economic.bg