Държавата погаси външния дълг на Симеон Дянков

Министерството на финансите преведе 990.4 млн. евро за главницата и последния лихвен купон

Държавата погаси външния дълг на Симеон Дянков
Емитираният през 2012 г. външен заем на стойност 950 млн. евро бе погасен напълно. Министерството на финансите е превело днес 990.4 млн. евро, като допълнителните средства са за последния дължим лихвен купон в размер на 40.375 млн. евро. Заемът, който бе пласиран по времето на финансовият министър Симеон Дянков, и с който беше погасен последният дълг, наследен от комунистическия период, бе емитирани при годишна фиксирана лихва от 4.25%.

Средствата за погасяване на падежиращата се емисия бяха набрани по време на успешно емитираните през март 2016 г. на международните капиталови пазари двоен транш облигации на стойност 1.994 млрд. евро по средносрочната програма за емитиране на дълг на външните пазари. Трансакцията включваше транш от 7-годишни облигации на стойност 1.144 млрд. евро при лихвен купон от 1.875% и транш от 12-годишни облигации на стойност 850 млн. евро при лихвен купон от 3%.

С част от постъпленията се погаси дълг в обращение през миналата година, а другата част остана като наличност към края на 2016 г. за покриване на падежа по еврооблигациите на 9 юли 2017 г., след като не се наложи финансовият ресурс да бъде използван от правителството за запазване на стабилността на банковата система във връзка с извършения преглед на качеството на активите и стрес тестовете на българската банкова система.

С извършване на плащането държавният дълг на България се редуцира с 950 млн. евро  - от 12.884 на 11.934 млрд. евро. Това представлява спад в съотношението дълг към брутен вътрешен продукт с близо два процентни пункта съответно от 25.9% на 24%. По този начин на държавния бюджет ще бъдат спестявани  разходи за обслужване на дълга в размер на 40.375 млн. евро годишно.
Коментари: 0