Държавата емитира 200 млн. лв. нов дълг при близка до 0% доходност

Правителството се възползва от добрите пазарни условия, като ще използва парите за погасяване на стари заеми

Държавата емитира 200 млн. лв. нов дълг при близка до 0% доходност

Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков

1860 ~ 2 мин. четене
Антония Симова Автор: Антония Симова

На проведения днес аукцион на вътрешния пазар бяха пласирани 10.5-годишни държавни ценни книжа на стойност 200 млн. лв., съобщава Българска народна банка (БНБ). Постигнатата среднопретеглена доходност падна до 0.13%, което е рекорд на първичния пазар за този матуритетен сегмент.

Движението на кривата на доходността следва низходящата тенденция от последните години. Така например в аукцион през януари 2012 г. (най-далечната година, за която МФ дава данни) беше постигната среднопретеглена доходност над 5% за облигация с 10.5-годишен матуритет и то при взимането на 4 пъти по-малка сума от сегашната. В следващите години разходите на правителството намаляват постоянно (приблизително с по 1 пр. пункт всяка година, с изключение на турбулентната 2014 г.), за да се стигне до днешните резултати.

Последната емисия 10.5-годишни ДЦК беше пусната на 29 юли 2019 г., като тогава беше постигната среднопретеглена доходност от 0.32%. Тогава от вътрешния пазар бяха взети също 200 млн. лв., като тогава парите бяха необходими заради извънрения разход по плащането на самолетите F-16. Сега правителството се възползва от добрите пазарни условия и ще използва средствата за погасяване на падежиращи през тази година стари дългове. 

На първия за тази година аукцион - на 13 януари, от вътрешния пазар бяха изтеглени още 200 млн. лв. при пласирането на 5-годишни държавни облигации.

Общият размер на подадените поръчки на днешния аукцион е достигнал 463.15 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2.32. Лихвеният процент по облигацията е 0.50% годишно. Датата на плащане на одобреното количество е 29 януари 2020 г.

В закона за бюджета за 2020 г. е записано, че правителството може да вземе вътрешен заем на обща стойност 2.2 млрд. лв. За разлика от миналата година, през тази парламентът разреши на правителството отново да излезе на международните дългови пазари.

Коментари: 0