Държавните и общински ВиК дружества са с най-големи задължения за ток

„Енерго-Про“ търпи финансови загуби, които не са отразени в цените за разпределение и доставка на електроенергия

Държавните и общински ВиК дружества са с най-големи задължения за ток
Общински и държавни дружества от водоснабдителния сектор са сред най-големите длъжници на електроразпределителното дружество „Енерго-про“, което обслужва абонатите в Североизточна България. Компанията посочва, че незаплатените суми за използвана електроенергия, оценени на „милиони левове“, сериозно затрудняват оперативната работа на електроснабдителното и електроразпределителното дружества от групата „Енерго-Про“-Варна.

В търсене на решение по проблема, членове на Управителния съвет на компанията инициираха поредица от срещи с представители на КЕВР, Министерство на енергетиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и други институции. Представителите на "Енерго-Про" предоставиха подробна информация и потърсиха съдействие и подкрепа за предотвратяване на рисковете, свързани с доставката на електроенергия, които са следствие от натрупаните и незаплатени задължения на нередовните длъжници.

Независимо от положените усилия до момента, преговорите между компанията и ВиК операторите за намиране на решение не дават реален резултат, обясняват от компанията. Натрупаните дългове сериозно затрудняват оперативната работа на дружеството и ощетяват изрядните клиенти на компанията, които си плащат тока редовно. Неразплатените суми за доставена електроенергия лишават от възможност електроразпределителното дружество да извършва необходимите инвестиции за подобряване качеството на доставката на енергия и обслужване на клиентите. Заради забавените и нередовни плащания от страна на големите длъжници, „Енерго-Про“ търпи финансови загуби, които не са отразени в цените за разпределение и доставка на електроенергия, напомнят от там.
Коментари: 0