Дефицит от €90 млн. по текущата сметка през ноември

Търговският дефицит намалява спрямо същия месец на 2013 г.

Дефицит от €90 млн. по текущата сметка през ноември
288 ~ 2 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

Дефицитът по текущата сметка за ноември е 90,5 млн. евро, става ясно от обявените днес данни на Българската народна банка. Отрицателното салдо е над два пъти по-голямо от отчетеното година по-рано -38,7 млн. евро.

Резултатът се дължи на дефицит в търговския баланс от 167 млн. евро, както и в подстатия „Доход” – 17,9 млн. евро. За януари-ноември текущата сметка остава положителна и възлиза на 371,1 млн. евро (0,9% от БВП). Излишъкът се свива спрямо същия период на 2013 г. с малко над 70%.


Отрицателното салдо по търговския баланс се свива с 18,4 млн. евро спрямо регистрирания за ноември 2013 г. - 185,3 млн. евро. Натрупаният дефицит във външната търговия за единадесетте месеца е близо 2,5 млрд. евро (6,2% от БВП), при 2,072 млрд. евро за същия на 2013 г.

Износът по цени FOB е 1,967 млрд. евро през ноември, като намалява с 3,1% спрямо година по-рано.  До края на ноември са изнесени стоки и услуги за малко над 20,3 млрд. евро, което е с 1,6% по-малко на годишна база. Вносът по цени FOB възлиза на 2,134 млрд. евро за ноември и също намалява, но с по-силен темп – 3,7%, спрямо същия месец на 2013 г. За единадесетте месеца той нараства слабо – с 94,4 млн. евро до 22,842 млрд. евро.

Нетните текущи трансфери към България намаляват с 55,5 млн. евро спрямо година по-рано, до 71,5 млн. евро за разглеждания месец. За януари-ноември натрупаните нетни трансфери са за 1,534 млрд. евро (3,8% от БВП), при 2,256 млрд. евро (5,5% от БВП) за този период на 2013 г.

Капиталовата сметка е положителна – в размер на 278,7 млн. евро за ноември и 820,8 млн. евро от началото на 2014 г., при съответно 97,8 и 508,2 млн. евро за 2013 г.

Финансовата сметка регистрира подобрение, както за месеца, така и за периода януари-ноември. За ноември тя възлиза на близо 688 млн. евро, при дефицит от 124 млн. година по-рано. За единадесетте месеца е натрупан излишък от 1,36 млрд. евро, при дефицит от близо 2 млрд. евро през 2013 г.

408,5 млн. евро са нетните преки инвестиции през ноември, а още почти 68 млн. евро са нетните портфейлни инвестиции. Нетните инвестиции в категория „Други” са за 212 млн. евро, включително постъпления за близо половин милиард евро от депозити в български граждани в чужбина. Нерезиденти пък са изтеглили вложения в България за близо 397 млн. евро.

Салдото по статия „Грешки и пропуски” е отрицателно - за 413 млн. евро. Общият платежен баланс за месеца е положителен – 463 млн. евро, с колкото нарастват и резервните активи на БНБ. За януари-ноември той е 1,497 млрд. евро.

Пълната информация за всички статии на платежния баланс можете да намерите ТУК!

Подкрепи Economic.bg