Българският бизнес продължава да трупа депозити с отрицателна лихва

Влоговете на фирмите през декември са били \"олихвявани\" с -0.04%, от което загубата им само за месеца е около 320 хил. лв.

Българският бизнес продължава да трупа депозити с отрицателна лихва

Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков

Антония Симова Автор: Антония Симова

Четири поредни месеца евровите депозити на бизнеса стоят на влогове в българските банки при отрицателни лихви, показва статистиката на Българската народна банка (БНБ). При левовите депозити все още лихвите са положителни, но от месеци и те се въртят около нулата.

Въпреки че бизнесът вече си плаща на банките, за да работят с парите му, натрупването на влогове не спира да се увеличава. Паричната статистика на БНБ показва, че само през декември депозитите на нефинансовите предприятия са се увеличили с близо 800 млн. лв. Бърза сметка показва, че само от отрицателните лихви фирмите са загубили през декември 320 хил. лв. И тук не влизат всички такси, които начисляват банките за внасяне, теглене и държане на парите.

Средният лихвен процент по бизнес депозитите в евро е паднал с 0.06 пр. пункта за една година, показва още статистиката на БНБ. 

При депозитите в лева спадът e както на годишна (с 0.02 пр. пункта), така и на месечна база (с 0.04 пр. пункта), но остава положителен при 0.05%.


Отрицателна доходност вече има и при овърнайт депозитите на бизнеса в евро, чиито средни лихвени проценти намаляват с 0.01 пр. пункт на месечна база и достигнаха -0.01%, а средните лихвени проценти на тези в лева са 0.00%.

Лихвите по депозитите на домакинствата както в левове, така и евро спадат на годишна база до съответно 0.17% и 0.20%. На месечна база обаче средният лихвен процент по депозитите в левове се повишава с 0.03 пр. пункта, а този в евро спада с 0.03 пр. пункта.

Средният лихвен процент за потребителските кредити в левове се увеличава през декември както на годишна, така и на месечна база и достига най-високото ниво от 2016 г. Средният лихвен процент през декември за кредитите за потребление е 9.03%, като се повишава с 0.48 пр. пункта спрямо декември 2018 г. и с 0.51 пр. пункта спрямо ноември 2019 г.


При ипотечните кредити в левове се наблюдава ново намаление в лихвените проценти, като средният такъв през декември 2019 г. достига ново дъно от 3.00%. Той се понижава на годишна база с 0.24 пр. пункта, а на месечна база намалява незначително.

Средният лихвен процент по бизнес кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява до 3.48%, което е понижение с 0.24 пр. пункта на годишна база и с 0.30 пр. пункта на месечна база. Бизнес кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, също поевтиняват и стигат 2.17% среден лихвен процент, който е понижен с 0.79 пр. пункта на годишна база и с 0.44 пр. пункта на месечна база.

Коментари: 0