Deutsche Bank отново ще продава облигации от най-рисковия тип

Важна стъпка за най-големия кредитор в Германия, особено след натрупаното недоверие на инвеститорите

Deutsche Bank отново ще продава облигации от най-рисковия тип

Изпълнителният директор на Deutsche Bank Кристиан Зевинг

Снимка: БТА

680 ~ 2 мин. четене
Енея Георгиева Автор: Енея Георгиева

Deutsche Bank ще емитира първата си условно конвертируема облигация от 2014 г. Това се счита за важна стъпка за най-големия кредитор в Германия, особено след натрупаното недоверие на инвеститорите, продиктувано от загубите за милиарди евро, множеството промени в управлението и най-голямото преструктуриране от десетилетия, пише Financial Times.

Емитираните облигации ще са за най-малко 1 млрд. долара и ще се конвертират в акции, ако коефициентът на общия капитал от първи ред на Deutsche Bank падне под 5.125%. В края на 2019 г. първичният капитал на базираната във Франкфурт институция възлизаше на 13.6%. Анализаторите очакват през тази година той да падне до 13% заради разходите за преструктуриране и изпълнението на по-високите регулаторни изисквания.

Условно конвертируемите облигации (УКО) са най-рисковата форма на дълг, която банките могат да продават. Това представлява такъв тип инструмент, който позволява на облигационерите да придобият бързо акции в банката, ако настъпи определено кризисно събитие. В конкретния случай - ако капиталът от първи ред падне много.

През 2016 г. интересът към най-рисковите облигации на Deutsche Bank се понижи, защото инвеститорите се опасяваха от гражданските искове срещу банката за 14 млрд. долара. Имаше опасения, че банката няма да може да покрие дължимите купонни плащания. В крайна сметка сетълментът беше изпълнен наполовина и страховете на инвеститорите не се оправдаха изцяло. Но оттогава банката не е продавала такива облигации.

През 2019 г. промяна в германското законодателство значително увеличи свободата на Deutsche Bank за обслужване на УКО дори в моменти на сериозни загуби. „Общият платежен капацитет сега покрива годишните ни парични преводи за УКО около 100 пъти“, заяви Диксит Джоши, главен финансов директор на банката.

Очакванията на акционерите се повишиха след реформите в Deutsche Bank, стартирани от изпълнителния директор Кристиан Зевинг миналото лято, и тази година цената на акциите на финансовата институция се повиши с 28%. Суаповете за кредитно неизпълнение, които инвеститорите използват като застраховка срещу потенциален срив на кредитора, поевтиняха значително от миналото лято.

Регулаторът също така може да нареди банката да спре да плаща лихви върху дълга, ако сметне, че трябва да спести средства и да набере повече капитал.

Deutsche Bank каза, че издаването на най-рисковите облигации е „поредната стъпка за изпълнение на регулаторни капиталови изисквания чрез запазване на нивото на УКО инструментите от 1.5% или дори повече“, добавяйки, че „работи за цел от 4.5% ливъридж за 2020 г.“.

УКО имат безсрочен падеж, което означава, че те никога не трябва да бъдат изплащани, но банките често ги „приканят“ да рефинансират, когато пазарът предлага по-ниски цени.

През април Deutsche Bank ще има възможност да изкупи обратно УКО за над 1.25 млрд. долара, при 6.25% лихва. Тези облигации, емитирани през май 2014 г., понастоящем се търгуват на 98% от цената си.

Според Джоши планът на Deutsche Bank за емитиране на нови УКО не е свързан с позицията ѝ по отношение на старите облигации. "Ние вземаме тези решения въз основа на икономически фактори", настоя той. Кредиторът също се нуждаеше от регулаторно одобрение за такава стъпка.

Подкрепи Economic.bg