ДФЗ одобри 43 проекта от мярка „Инвестиции в земеделски стопанства”

Инвестиционните предложения са на обща стойност над 55 млн. лв., от които субсидията е над 30 млн. лева

ДФЗ одобри 43 проекта от мярка „Инвестиции в земеделски стопанства”

Държавен фонд „Земеделие” одобри първите 43 проектни заявления по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ част от мярка „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. Допуснати са заявленията, подадени съгласно заповедта на министъра на земеделието и храните.

Инвестиционните предложения са на обща стойност над 55 млн. лв., от които субсидията е над 30 млн. лева. В рамките на 130% от бюджета на обработка подлежат 803 от всички подадени 3 165 заявления за подпомагане.

Инвестициите по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ са свързани с напоителни системи и със закупуване на земеделска техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата.

Коментари: 0