\"Ди Индъстри\" ще прави видеоклипове и музика за българското председателство

Избраният изпълнител ще създаде анимирано лого и разработка на визуална идентичност

\

Фирма „ДИ ИНДЪСТРИ“ ООД ще изработва телевизионни, аудио и интернет клипове за популяризиране на Председателството на България на Съвета на ЕС. Тя беше определена чрез обществена поръчка, съобщават от Министерство на българското председателство за Съвета на ЕС.

Общата предложена цена на участника за цялостно изпълнение на поръчката не надхвърля определения финансов ресурс. Цялостно изпълнение на поръчката е в размер на 242 940 лева с ДДС.

Избраният изпълнител ще създаде анимирано лого и разработка на визуална идентичност; четири триминутни видеа на различни теми, а към всяко едно от тях и по пет 30-секундни клипа; 18 аудиоклипа на български и английски език с продължителност по 30 секунди; 15 видео- и анимирани интернет банери.

В поръчката е предвидено изпълнителят да създаде и оригинална музика за нуждите на Българското председателство. Режисьор на видеоклиповете ще бъде Димитър Гочев. Ръководител на екипа е Божидар Велинов, а автор и сценарист е Мирон Крумов.

До крайния срок за кандидатстване на 16.08.2017 г. са постъпили пет оферти от фирмите „ЕЙЧ ДИ ЧЕНЪЛ“ ЕООД, „АРТ УИНАР“ ЕООД, „МИРАМАР ФИЛМ“ ООД, „БРАНД НЮ АЙДИЪС“ ЕООД и „ДИ ИНДЪСТРИ“ ООД.

След разглеждане на документите, предоставени от кандидатите, комисията взе решение да отстрани три от фирмите - „ЕЙЧ ДИ ЧЕНЪЛ“ ЕООД, „АРТ УИНАР“ ЕООД и „БРАНД НЮ АЙДИЪС“ ЕООД, поради обстоятелството, че представеното от всяка от тях предложение за изпълнение на поръчката не съответства на изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.

До финалния етап на процедурата за отваряне на ценовите предложения са допуснати „МИРАМАР ФИЛМ“ ООД и „ДИ ИНДЪСТРИ“ ООД. Представените от двамата участника документи съответстват на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.

След извършена оценка на ценовите предложения и комплексна оценка на офертите на първо място е класиран участникът „ДИ ИНДЪСТРИ“ ООД с 81.62 точки. На второ място е класиран участникът „МИРАМАР ФИЛМ“ ООД с комплексна оценка от 68 точки.

Коментари: 0