До 100% финансиране при лизинг на земя от „Агрион Финанс“

Земеделската компания покрива разходите по прехвърлянето на имота

До 100% финансиране при лизинг на земя от „Агрион Финанс“
Автор: Агрион Финанс
Лизинг без скрити такси и комисиони и то при изгодна лихва – това предлага кредитиращата компания „Агрион Финанс“, част от лидера в търговията със земеделска земя „Агрион“. Компанията обнови един от най-популярните си продукти с по-изгодни условия, от които могат да се възползват както земеделци, така и хора, които искат да инвестират в ниви.

„Обновихме най-популярния ни продукт, за да помогнем на повече хора, да започнат да печелят от земята. Затова облекчихме и достъпа на малки и средни производители до бързо и лесно финансиране. Сега те могат да получат нужните им средства при съкратени срокове, по-ниски лихви и облекчени условия на кандидатстване за финансиране“, заявиха от компанията, която е част от пазарния лидер в търговията със земя „Агрион“.

Огромно предимство е че „Агрион финанс“ отпуска до 100% от пазарната оценка на земята, обект на лизинга. Когато теренът съвпада с оценката, на лизингополучателя не се налага да участва със собствени средства в сделката, а директно започва да си плаща вноските по лизинга.

Това дава глътка въздух на тези, които нямат свободни пари и се налага да търсят банково или друго финансиране, за да си осигурят нужното самоучастие. Намалената лихва налива допълнителни средства в джобовете на фермерите.

 „Агрион Финанс“ не удържа такси за разглеждане на документите и за оценка на обезпечението, за каквито настояват голяма част от банките. Пазарната оценка на желаната земеделска земя се извършва от експертите на „Агрион“ и е абсолютно безплатна за лизингополучателя. Размерът на отпуснатото финансиране не зависи от дохода на физическото лице, а се определя от стойността на имота, който се предлага за обезпечение. Това е крачка напред към подпомагането на предприемачи, които тепърва стартират своя бизнес. Предвидена е и възможност дружеството да финансира разходите по прехвърлянето на имота.

Сериозно облекчение за фермерите е и изготвянето на индивидуален погасителен план за всеки лизингополучател. „Агрион Финанс” може да разсрочи изплащането на земята за период до 10 години, като в зависимост от финансовите потоци на клиента си, вноска може да се плаща дори само веднъж годишно.

Лизингът за покупка на земя е сред най-популярните финансови продукти за земеделците в момента. Така те изплащат покупката на желаните ниви, но в определен период, по удобен начин, който не нарушава финансовото им планиране. Лизингът позволява на арендаторите, да купят земята, която обработват сега, без да плащат за нея цялата сума, като същевременно намаляват бъдещите си разходи за рента. Освен това, сумарно за периода на лизинга лихвите възлизат на по-ниска сума от тази, която стопаните биха платили като рента, ако не купят земята, която обработват. След изплащане на лизинговия договор, земята остава тяхна собственост.

Информация за пълните условия на финансовите продукти на „Агрион Финанс“ може да бъде намерена на сайта на компанията, на националния телефон 0800 111 66 или във всеки един от офисите на дружеството в цялата страна.
Коментари: 0