Допълнителното облагане към „данък уикенд“ е прието окончателно

За доходите в натура ще се дължи плоска ставка от 10%

Допълнителното облагане към „данък уикенд“ е прието окончателно
Полученият от служителя или мениджъра доход в натура ще бъде облаган с „плоска“ ставка от 10%, вместо върху сумата да се дължи данък общ доход и осигуровки. Промяната в Закона  за ДДС беше приета на второ четене в пленарна зала в четвъртък. Новото облагане е свързано с приетия в края на миналата година „данък уикенд“, който задължава фирмите да следят стриктно и да отчитат всяко използване на фирмени активи за лични цели. От съотношението на това използване ще зависи колко данъчен кредит ще бъде възстановен от НАП.

Всъщност, плоската ставка не е задължителна, а фирмите ще могат да избират дали да се съгласят с 10-те процента, или да използват сега действащия режим, който обаче е по-сложен и по-скъп. При плоското облагане няма да се дължат и пенсионни и здравни осигуровки. След обнародването на закона ще бъдат направени необходимите промени в съответните подзаконови нормативни актове, пише в мотивите към законопроекта.

Плоското облагане е предпочитаният вариант от работодателите, които в противен случай щяха да плащат между 15 и 17% данъци и осигуровки върху дохода в натура - ползването на фирмен автомобил, телефон, офис помещения и др. Данъкът ще се плаща изцяло от работодателя и служителят няма да дължи нищо.

За служебните автомобилите бизнесът сам ще определя доколко колите се ползват за лични нужди според изминатите километри. Дава се възможност и да се избере фиксирано разделяне – 50% за служебни цели и 50% - за лични.

Данъкът ще е окончателен и подлежи на деклариране и внасяне веднъж годишно – в срок до 31 март на следващата календарна година. Промените ще влязат със задна дата – от 1 януари 2016 г.

Коментари: 0