Най-щастливият град в света

Той е стабилен, богат и без дискриминация

Най-щастливият град в света

Сеул официално е най-щастливият град в света. Жителите му са богати, а нивата на престъпност ниски. Данните са от статистика проведена от консултантска компания „Arcadis”. Част от критериите са доходи, престъпност, образование, баланс между кариера и личен живот, здраве и достъпност на услуги.

Южнокорейското правителство се фокусира върху отлично здравеопазване и образование. Също така градската инфраструктура непрекъснато се подобрява, което подобрява и имиджа на града. Замърсената атмосфера от миналото вече не съществува – днес енергията за града идва от множество възобновяеми енергийни източници.


През 2013 година правителството пусна за имплементация „План за Сеул – 2030”, като целта на плана е да се създаде градска среда без дискриминация, динамичен пазар на труда, културно-исторически значим град, активен и безопасен, стабилен пазар за недвижимо имущество и лесно достъпен транспорт.


В същата класация на Arcadis, Лондон е на 5-то място по икономическо развитие, но едва на 37-мо, когато бъде включен и критерият за хората и това как те живеят в града.

Коментари: 0