Една от най-успешните седмици за българския капиталов пазар

Въпреки сътресенията, БФБ-София реализира повишени обороти и цени

Една от най-успешните седмици за българския капиталов пазар

Снимка: Economic.bg

Измина една нетрадиционна за Българския капиталов пазар седмица. Първо, заради факта, че със стойност на затваряне от 635 пункта SOFIX постигна нива, невиждани от есента на 2008 г. и постига доходност от 40% за последните 12 месеца. Второ, заради борсовите сътресения, в резултат на решението на БФБ да включи в базата на изчисление на SOFIX „Еврохолд България“ и „Алкомет“ и да извади „Индустриален холдинг България“ и „Трейс груп холд“. 

Недоволни участници предрекоха грешка в изчисления на Борсата за включването на „Еврохолд България“ и изключването на „Индустриален холдинг България“, съответно в и от състава на индекса, като се наложи Комисията за финансов надзор да проверява методологията и процедурите за изчисление на SOFIX. КФН реагира бързо, и в самия край на седмицата, точно в последната сесия преди влизането в сила на промените в индекса, излезе с препоръка БФБ да започне процедура за изменение на Правилата с цел повишаване на тяхната прозрачност и недвусмисленост при тълкуването, без обаче да е констатирано нарушение.

Традиционно разместванията в състава на бенчмарка водят до поевтиняване на изключените и до поскъпване на включените в индекса акции. Тези процеси се усилват още повече при наличието на индексни фондове, които се стремят да репликират динамиката на SOFIX. В резултат, с 20% поскъпнаха акциите на „Еврохолд“ и с 5% на „Алкомет“, докато книжата на „Индустриален  холдинг България“ поевтиняха със 17%. Решението бе очаквано и отиграно предварително при книжата на „Трейс“ още предходната седмица, поради което, през тази акциите на компанията дори поскъпнаха с 5%.

Борсово-търгуваният фонд Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF получи поръчка за записване на нови 1.9 млн. дяла, с което общият брой на издадените от индексния фонд дялове нараства до 25.2 млн., при нетни активи на фонда от 27.5 млн. лева (към 16.03). Именно нарастващият размер на активите на фонда и последващите ребалансиращи покупки и продажби бяха в основата на повишените обороти и цени през седмицата.

Въпреки скромните борсови обороти и нива, спрямо предкризисните им стойности, се наблюдава засилващ се интерес на инвеститорите към българския капиталов пазар. Поскъпващите акции увличат нови участници, т.е. налице е инерционност. Този процес е подпомаган и от ниските лихви по банковите депозити.

Коментари: 0