ЕК: България трябва да въведе европейски правила за достъп до адвокат

Директивата трябваше да бъде въведена до 27 ноември 2016 г.

ЕК: България трябва да въведе европейски правила за достъп до адвокат

Снимка: Pixabay

Европейската комисия изпрати мотивиращо становище до България, в което призовава страната ни да предостави информация за начина, по който директивата за правото на достъп до адвокат в наказателното производство е въведена в националното законодателство. 

Ако нашата страна не предприеме действия в срок от два месеца, може да бъде предадена на Съда на ЕС, се уточнява в съобщението. 

Всеки в ЕС, заподозрян в извършване на престъпление, има основното право на справедлив съдебен процес и на защита, отбелязва комисията. Директивата допринася за осигуряване на това основно право, пише още в становището.

Директивата трябваше да бъде въведена до 27 ноември 2016 година. През януари 2017 г. ЕК изпрати на България официално уведомително писмо. Досега нашата страна не е уведомила комисията за национални разпоредби, с които се въвежда посочената директива. 
Коментари: 0