ЕК си постави цел до 2050 г. икономиката да не влияе на климата

Това предвижда новата стратегия на Комисията, която е до 2050 г.

ЕК си постави цел до 2050 г. икономиката да не влияе на климата

Европейската комисия прие стратегическата дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална спрямо климата икономика до 2050 г.

 "Чиста планета за всички" е стратегията, която показва как Европа може да поеме пътя към неутралност към климата, като инвестира в реалистични технологични решения.

Визията на Комисията е за бъдеще, което да не влияе на изменението на климата и тя обхваща почти всички европейски политики. Мерките са разработени в съответствие с целта на Парижкото споразумение да запази глобалното затопляне до много по-малко от 2°C и да продължи да полага усилия то да остане до 1.5°С.

Пътят към икономика, неутрална спрямо климата, ще изисква съвместни действия в седем стратегически области: енергийна ефективност; развиване на възобновяемите енергийни източници; чиста, безопасна и свързана мобилност; конкурентната индустрия и кръгова икономика; инфраструктура и междусистемни връзки; биоикономика, естествени поглътители на въглерод и съхранение му. Изпълнението на всички тези стратегически приоритети би допринесло за превръщането на нашата визия в реалност.

Заместник-председателят, отговарящ за Енергийния съюз Марош Шефчович, заяви: "

„Не можем да живеем безопасно на планета с климат, който е извън контрол. Но това не означава, че за да се намалят емисиите, трябва да жертваме поминъка на европейците. През последните години показахме как да намалим емисиите, като същевременно създадем просперитет, висококачествени местни работни места и подобрим качеството на живот на хората. Европа неизбежно ще продължи да се трансформира. Нашата стратегия показва, че до 2050 г. е реалистично да направим Европа както неутрална за климата, така и процъфтяваща”, коментира зам.-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович.

Според еврокомисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете заяви ЕС вече започна модернизацията и трансформацията към икономика, неутрална спрямо климата. „И днес засилваме усилията си, тъй като предлагаме стратегия за Европа, която да стане първата голяма световна икономика, достигайки неутралност към климата до 2050 г. Необходима, възможна и в интерес на Европа е да неутрална спрямо климата. Необходимо е да се постигнат дългосрочните цели по отношение на температурата на Парижкото споразумение”, каза той.

По думите му в интерес на Европа е да спре да харчи средства за внос на изкопаеми горива и да инвестира в значими подобрения в дневния ред на всички европейци. „Никой европейски регион не бива да бъде изоставен. ЕС ще подкрепи онези, които са по-засегнати от този преход, така че всички да са готови да се адаптират към новите изисквания на икономика, неутрална за климата”, допълни еврокомисарят.

Коментари: 0