ЕК: За по-богата Северозападна България са необходими пари за образование и реформи

Обезлюдяване, ниско образование и корупция са основните проблеми на региона

ЕК: За по-богата Северозападна България са необходими пари за образование и реформи

Европейските средства трябва да се пренасочат за образование и реформи в адмистрацията в най-бедните региони на България. Предложението е от страна на Европейската комисия, която днес представи доклад  за регионите в ЕС, изоставащи в растежа и благосъстоянието.

От 2000 г. насам населението в бедните региони е намаляло с 10 на сто, а Северозападна България се е обезлюдила с 20%. Причината е миграцията на хората, към по-проспериращи икономически зони. Населението е необразовано и неквалифицирано, което води до слаб икономически растеж в българските региони, са част от заключенията на доклада.

Страната и е с най-ниски резултати според Европейския индекс за добро управление на държавния сектор. Корупцията и сивия сектор се възприемат като много по-голяма пречка за правенето на бизнес, отколкото в останалите 13 развити икономики от Съюза, показва изследване на Световната банка, цитирано в доклада.

Сред препоръките в документа, изработен под ръководството на комисаря за регионалната политика Корина Крецу, са инвестиции в човешкия капитал и в подобряването на уменията на работната ръка чрез професионално обучение и обучение през целия живот — и двете мерки могат да се подпомагат чрез фондовете на политиката на сближаване, смятат от Комисията. По този начин ще се избегнат загубата на умения и несъответствието между предлагането на образование и търсенето на пазара на труда.

България инвестира 0.5% за наука, докато средно страните в Европейския съюз харчат средно 2 на сто. За разлика от други бедни региони, където залагат на ивестиции в   конкурентноспособността и работната сила, в България приоритетно се обръща внимание на  инфраструктура в транспорта, екологията и енергетика.

Четиридесет и седем региона в осем държави членки са били обстойно проучени и категоризирани или като „региони със слаб растеж“ с БВП на глава от населението до 90% от средната стойност за ЕС, но с трайно отсъствие на растеж, или като „региони с ниски доходи“, където БВП нараства, но все още е под 50% от средната стойност за ЕС. В тези региони живеят 83 милиона души, т.е. 1 на всеки шестима граждани в ЕС. Първата група е съсредоточена главно в Южна Европа, а втората — в Източна Европа.

Коментари: 0