Екопак с нова система за отчитане на CO2 емисии

През 2014 г. организацията е рециклирала 87 144 тона отпадъци от опаковки

Екопак с нова система за отчитане на CO2 емисии
4685 ~ 1 мин. четене

ЕКОПАК затвърждава водещата си позиция сред организациите за разделно събиране на отпадъци от опаковки в страната с 42,76% пазарен дял. Министърът на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева подписа заповедта, с която одобрява дейността на организацията и признава изпълнението на целите й за 2014 г.

През юни 2015 г. Екопак ще внедри в България нова Система за отчитане на спестените СО2 емисии, вследствие на рециклираните количества отпадъци от опаковки. Системата е финансирана от ЕКОПАК България и още 24 Организации за оползотворяване на отпадъци от опаковки от цяла Европа.

 Целта на инвестицията е да се създаде унифицирана система за изчисляване и отчитане на спестени CO2 емисии, в резултат на оползотворяване на отпадъци от опаковки.

Системата ще позволи отчитане на резултатите както на ЕКОПАК (всички клиенти), така и на единичен клиент и на група свързани лица. При разработването на системата за отчитане на спестени СО2 емисии са взети под внимание най-адекватните и актуални данни за всички особености на процесите по събиране, сортиране, транспортиране и рециклиране, приложими за Европа и за България в частност.

През миналата година компаниите, които членуват в ЕКОПАК са декларирали 142 680 тона опаковки, пуснати на българския пазар. От тях организацията е събрала разделно и предала за рециклиране 87 144 т. отпадъци от опаковки. Общото рециклирано количество представлява 61,08% от декларираните количества опаковки, при определени от закона 55%. От тях рециклираните отпадъци от пластмасови опаковки са 34,11 %, рециклираните отпадъци от хартия и картон - 100,04%, рециклираните отпадъци от опаковки от стъкло - 62,38%, рециклираните отпадъци от опаковки от метали - 59,28% и рециклираните отпадъци от опаковки от дървесина.

Подкрепи Economic.bg